Wałcz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera - I a
Nazwa oddziału

 I a

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Biologia

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

 Geografia

Opis

Klasa humanistyczna.

Po klasie pierwszej możliwość wybrania przedmiotów rozszerzonych przygotowujących do zdania matury. Wiele zajęć pozalekcyjnych rozwijających różne zainteresowania uczniów. Realizacja kontraktu samorządowego „Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim”, w ramach którego dodatkowe zajęcia, atrakcyjne wyjazdy, stypendia pieniężne dla najlepszych uczniów. 

Realizujemy moduł prawny poszerzający wiedzę prawną.

Możliwość rozwinięcia zdolności artystycznych na zajęciach dodatkowych.