Wałcz
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
Zespół szkół
Adres
ul.Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz
Telefon
672500694
Fax
672500696
E-mail
Strona www
Dyrektor
Waldemar Rogulski
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu należy do najlepszych szkół województwa zachodniopomorskiego. Co roku jest wyróżniana tytułem „Brązowej tarczy” w rankingu najlepszych liceów w Polsce, przeprowadzanym przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy. Jest szkołą z tradycjami i długą historią, sięgającą roku 1665, dlatego znalazła się w gronie najstarszych szkół w Polsce. Przez wieki, jako ośrodek oświaty i kultury była placówką wywierającą ogromny wpływ na rozwój intelektualny regionu, dlatego zyskała miano Aten Wałeckich. I LO nie tylko edukuje i dba o podnoszenie poziomu wiedzy i kultury, ale również wychowuje. Placówka posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Pracownie przedmiotowe chemii, fizyki, biologii, geografii wyposażone są w nowoczesne tablice multimedialne. Zajęcia, wykłady i prelekcje odbywają się w sali audytoryjnej, mogącej pomieścić 70 osób. Szkoła posiada własną bibliotekę liczącą ponad 22 tys. woluminów. W budynku biblioteki do dyspozycji uczniów jest pracownia multimedialna. Szkoła posiada również dobrą bazę sportową: salę gimnastyczną, własną siłownię, boisko ze sztuczną nawierzchnią. Zimą uczniowie mogą korzystać ze sztucznego lodowiska. W szkole działa klub sportowy. Placówka jest monitorowana i bezpieczna. Od wielu lat szkoła organizuje imprezy o charakterze naukowym i kulturalnym, należą do nich: Konferencje Historii Regionu, Dzień Kultury Niemieckiej, Przegląd Piosenki, Wieczory poetyckie. Szkoła bierze udział w imprezach o charakterze edukacyjnym i artystycznym: Dni Kultury Chrześcijańskiej, Powiatowe Sympozjum Humanistyczne. I LO uczestniczy w projektach unijnych: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" RPO WZ 2014-2020. Szkoła wzięła udział w projekcie "Młody obywatel w zjednoczonej Europie". Uczniowie wspierają akcje charytatywne: WOŚP, Szlachetna Paczka, Góra grosza i Podaj łapę Uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych: - do teatru - do muzeów i na wystawy - do redakcji gazety - na spotkania z ciekawymi ludźmi. I LO jest jedną z nielicznych szkół, która prowadzi naukę języka łacińskiego. Absolwenci I LO dostają się na najlepsze państwowe uczelnie wyższe, studiują na Uniwersytetach i Politechnikach Poznania, Szczecina, Wrocławia, Warszawy. zasady rekrutacji  facebook

Oferta

A

B

C

Dojazd

Budynek szkoły mieści się w ścisłym centrum Wałcza, przy głównej ulicy Kilińszczaków, w sąsiedztwie Urzędu Miasta, Placu Wolności i Przychodni Rejonowej, gdzie znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Historia
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego powołano do życia zarządzeniem króla Jana Kazimierza w 1665 roku jako Kolegium Jezuickie. Obecnie Liceum jest częścią Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu, w którym od 1978r. funkcjonuje również Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Historia szkoły liczy 350 lat. W roku 2015 odbył się Zjazd Absolwentów, w czasie którego obchodzono uroczyście rocznicę utworzenia szkoły. W 1671 roku król Michał Korybut Wiśniowiecki przeznaczył grunty na budowę nowej szkoły na tzw. Górze Piekarskiej, gdzie w 1703 powstał obszerny drewniany budynek szkolny na tym samym miejscu, gdzie później wzniesiono dzisiejsze liceum ogólnokształcące. Z tego też okresu powstała nazwa szkoły "Ateny Wałeckie" lub "Ateneum". W 1737 roku huragany, jakie przeszły przez Wałcz dały się we znaki szkolnym budynkom. Zerwany został dach budynku szkolnego. Po roku budynek uporządkowano. W roku 1770 szkole groziło zawalenie. Rozpoczęto generalny remont, ukończony dopiero w 1773 roku. W 1783 roku na mocy bulli papieskiej Papieża Klemensa XIV zakon został zlikwidowany i jego mienie zostało przekazane Komisji Edukacji Narodowej. W I rozbiorze Polski Ziemia Nadnotecka została zagarnięta przez Prusy. W 1781 roku Fryderyk II wydał specjalny mandat dotyczący spraw szkolnictwa, w którym Kolegium Jezuickie zostało przemianowane na Gimnazjum Królewskie. Pojawiła się potrzeba budowy nowego gmachu szkolnego, gdyż budowla drewniana była mocno zniszczona. W 1798 roku przystąpiono do budowy nowego gmachu szkolnego, który zachował się do dziś. Budynek wykonano z palonej cegły. Znalazło się w nim 12 pomieszczeń i kaplica. W latach 1805 - 1823 dobudowano nowe skrzydło /miejsce dzisiejszej auli/ oraz założono obszerny ogród przyszkolny. W 1812 roku w budynku gimnazjum wojska francuskie urządziły szpital polowy. Następnie budynek służył jako areszt dla 900 rosyjskich żołnierzy wziętych do niewoli. W 1816 roku okoliczna szlachta często urządzała bale karnawałowe, a w salach szkolnych gromadzono sprzęt wojskowy. Lata 50. XIX wieku były najgorsze za rządów Bismarcka i prowadzonego przez niego kulturkampfu. W tych latach dyrektorem gimnazjum był Franciszek Peters. Za jego staraniem szkoła otrzymała pierwszą w swoich dziejach salę gimnastyczną w roku 1872. Natomiast aulę zbudowano w latach 1881 - 1982. Uczniowie wiele zawdzięczają dyrektorowi gimnazjum Antoniemu Łowińskiemu. Dopiero w 1893 r. niemieckie władze oświatowe pozwoliły na prowadzenie lekcji języka polskiego w Wałeckim Gimnazjum. W 1890 roku dyrektorem gimnazjum został Johann Sturman , który zarządzał przez 31 lat. W czasie II Wojny Światowej gimnazjum przekształcono na żeńskie. Uczęszczały do niego uczennice z miasta Wattenscheid /Zagłębie Ruhry - Niemcy/, które było bombardowane przez aliantów. Do tego budynku również przeniesiono z ulicy Bydgoskiej żeńskie liceum wałeckie, ponieważ w nim założono szpital polowy. Po II wojnie jednym z najwcześniejszych przejawów repolonizacji Wałcza, po jego powrocie do Macierzy, było otwarcie na początku lipca 1945 roku w zabytkowych murach - państwowego Gimnazjum i Liceum. Od tego czasu szkoła funkcjonuje nieprzerwanie do dzisiaj.
Koła zainteresowań

W I Liceum Ogólnokształcącym uczniowie działają w różnych kołach zainteresowań: koło historii regionu, koło biologiczne, koło języka angielskiego, koło języka niemieckiego, koło poetyckie, koło języka łacińskiego, koło redakcyjne gazetki szkolnej LUZIK, koło wokalno-muzyczne, koło wolontariatu, SKS drużyny piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, drużyny piłki ręcznej dziewcząt i chłopców.

 

Kontakty zagraniczne

I LO im. Kazimierza Wielkiego współpracuje od wielu lat w ramach partnerstwa szkół z Europeische Gymnasium w Bad Essen. Tradycją I LO od 1993 roku jest organizowanie wymiany młodzieży naszej szkoły i uczniów z Bad Essen. Co dwa lata partnerzy spotykają się podczas wzajemnych wizyt. W roku szkolnym 2017/2018 obchodzono 25-lecie współpracy polsko-niemieckiej z Bad Essen. Nasze liceum organizuje również wyjazdy uczniów na tygodniowe językowe obozy edukacyjny EuroWeek.

 

Osiągnięcia

Od wielu lat szkoła jest wyróżniana w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych  miesięcznika "Perspektywy". W latach 2014-2019 utrzymuje uzyskany tytuł "Brązowej Tarczy" i ciągle znajduje się wśród najlepszych szkół województwa zachodniopomorskiego. Dobre wyniki egzaminów maturalnych potwierdzają wysoki poziom nauczania w I LO. Absolwenci Aten Wałeckich z powodzeniem dostają się na państwowe wyższe uczelnie, kontynuując naukę na uniwersytetach i politechnikach. Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych m.in. w : Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Kultury Antycznej i Języka Łacińskiego, Olimpiadzie Mediewistycznej, Olimpiadzie Misyjnej Olimpiada, Teologii Katolickiej, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu. Uczniowie osiągają również sukcesy sportowe na Mistrzostwach Świata i Europy, a absolwenci naszej szkoły zdobywają medale na Igrzyskach Olimpijskich. Osiągnięcia uczniów I LO w olimpiadach i konkursach: Laureat XI Ogólnopolskiej Olimpiady Mediewistycznej 2017, III miejsce XLIII Olimpiady Historycznej 2017 - etap okręgowy, Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej 2017 - etap okręgowy, Olimpiada Filozoficzna 2017 i 2018 - etap okręgowy, Olimpiada Języka Angielskiego 2017 - etap okręgowy, Olimpiada Solidarności. Konkurs Wiedzy o Regionie, Powiatowy Konkurs Ortograficzny, II i III miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym 2018, I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Języka Angielskiego 2017, III miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Języka Angielskiego 2018, II miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Języka Polskiego 2017, III miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Języka Polskiego 2018,  I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Języka  Niemieckiego 2018, II Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Mózgu - etap wojewódzki, wyróżnienie w Konkursie Fotograficznym Matematyka w Obiektywie, wyróżnienia w Konkursie Matematycznym "Kangur", II  miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym „Barwy lasu” 2018, II miejsce Międzyszkolny Konkurs Filmowy „Świat w oczach młodego człowieka” 2019, ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Azji Środkowej, Kaukazie i Syberii: "Zostań Wschodoznawcą" 2019 - finalistka i laureatka z wywalczonym indeksem na studia.