Wałcz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Profesora Wiktora Zina
Zespół szkół
Adres
ul.Budowlanych 4, 78-600 Wałcz
Telefon
67 258 20 82
Fax
67 258 20 82
E-mail
Strona www
Dyrektor
Piotr Filipiak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Nauka w szkole zawodowej trwa trzy lata. Uczniowie w chwili podjęcia nauki podpisują umowę o pracę z pracodawcą, u którego odbywają praktyczną naukę zawodu i stają się młodocianymi pracownikami. Poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczniowie odbywają praktykę zawodową w wybranych przez siebie zakładach pracy (dwa lub trzy dni w tygodniu). Po ukończeniu szkoły uczniowie przystępują do egzaminu czeladniczego i uzyskują dyplom czeladniczy potwierdzający kwalifikacje w wybranym zawodzie. Absolwenci szkoły zawodowej mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, którego ukończenie daje szansę przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz zdobywanie dalszych kwalifikacji zawodowych. FACEBOOK
Oferta
Dojazd
Budynek szkoły mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKS, PKP oraz Kauflandu.
Historia
Historia szkoły budowlanej w Wałczu sięga XIX wieku. Wówczas to staraniem magistratu została utworzona Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Mieściła się ona przy dzisiejszej ulicy Bankowej. Po II wojnie światowej w budynku poniemieckiej szkoły budowlanej zorganizowano Liceum Mechaniczne. Placówki zajmującej się kształceniem robotników budowlanych nie było w Wałczu przez następne 20 lat. Dopiero intensywny rozwój budownictwa jaki nastąpił w latach 60-tych spowodował wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych robotników budowlanych. Tak więc od września 1965 r. na bazie filii ZSB dla Pracujących Szczecineckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego "POJEZIERZE" zaczęła działalność Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących w Wałczu (w budynku szkoły mechanicznej przy dzisiejszej ulicy Bankowej). Własny budynek szkoła otrzymała w roku 1967. Mieścił się on w dawnym biurowcu Wałeckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. W roku 1979 szkoła została przejęta przez resort oświaty (wcześniej resort budownictwa) i zmieniła nazwę na Zespół Szkół Budowlanych. 27 lutego 2002 r. Uchwałą Nr XXX/232/2002 Rada Powiatu w Wałczu zmieniła nazwę szkoły na Zespół Szkół nr 2. 14 września 2010 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru. Od tej pory szkoła nosi imię Profesora Wiktora Zina. Od 1 stycznia 2016 roku szkoła wchodzi w skład nowego zespołu szkół pod nazwą Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.
Koła zainteresowań
Koło strzeleckie, koło CARITAS, SKS, koło fotograficzne
Osiągnięcia
III miejsce w wojewódzkim konkursie "Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie";