Wałcz
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera
Zespół szkół
Adres
ul.Południowa 10a, 78-600 Wałcz
Telefon
67-2583059
Fax
67-2583059
E-mail
Strona www
Dyrektor
Leszek Molka
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Jesteśmy szkołą bardzo cenioną w środowisku, dumną ze swoich osiągnięć oraz sukcesów swoich wychowanków. Dbamy o wysoki poziom nauczania. Rokrocznie naukę w naszej szkole rozpoczynają uczniowie z wysokimi ambicjami, których celem są studia na najlepszych uczelniach. II Liceum Ogólnokształcące w Wałczu ma jasno określoną misję: SZKOŁA BEZPIECZNA I SPRZYJAJĄCA ROZWOJOWI UCZNIA, WSPÓŁPRACUJĄCA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Szkolny facebook

Oferta

I a

Dojazd
Budynek szkoły zlokalizowany jest przy ul. Południowej 10 a, 2 minuty od głównego dworca PKS i PKP. Na terenie szkoły znajduje się wiele miejsc parkingowych zarówno dla pracowników szkoły jak i uczniów.
Historia
II Liceum Ogólnokształcące powstało w wyniku decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Pile z dnia 27 sierpnia 1991 roku o powstaniu z dniem 1 września 1991r. Liceum Ogólnokształcącego. Początkowo wraz z Kolegium Nauczycielskim (powstałym na bazie Studium Nauczycielskiego), a od 1996r. z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, liceum tworzyło Zespół Szkół. Kadrę pedagogiczną głównie stanowili pracownicy byłego Studium Nauczycielskiego. W roku szkolnym 1991/1992 szkołę tworzyły trzy oddziały klas pierwszych – jedna o profilu humanistycznym, dwie o profilu pedagogicznym oraz łącznie osiem oddziałów klas drugich, trzecich, czwartych realizujących dawny program Studium Nauczycielskiego. Następny rok przyniósł kolejną zmianę. Odtąd wszystkie klasy zaczęły realizować program LO o profilu ogólnym. Tak jest do dzisiaj. Rok 1999 to kolejna transformacja w naszym kraju. Nastąpił nowy podział administracyjny Polski. Tym samym zmieniły się zasady finansowania i zarządzania placówkami oświatowo – wychowawczymi. Potrzebą chwili stało się wyodrębnienie II Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół i nadanie mu statusu samodzielnej placówki oświatowej. Z dniem 1 września 1999 roku na mapie oświatowej naszego regionu pojawiła się „nowo – stara” szkoła średnia. II Liceum Ogólnokształcące. We wrześniu 2006 oku w wyniku głosowania uczniów oraz Rady Pedagogicznej liceum przyjmuje imię ks. prof. Józefa Tischnera - księdza i filozofa, autora wielu książek, m.in. Filozofii dramatu, Etyki Solidarności, Sporu o istnienie człowieka oraz Historii filozofii po góralsku. Autora oryginalnej refleksji filozoficznej, zwłaszcza koncepcji filozofii dramatu. Piewca góralszczyzny. 15 kwietnia 2011 roku zostaje przekazany szkole Sztandar, który do dzisiaj uświetnia wiele uroczystości szkolnych. 1 września 2015 roku szkoła zostaje włączona w struktury Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.
Koła zainteresowań
Edukacja Regionalna SKS (piłka siatkowa dziewcząt i chłopców) Koło przedsiębiorczości Koło plastyczne Koło gitarowe i Zespół Rolnik Stones SKS (piłka nożna dziewcząt ) Kreatywny Samorząd Koło żywieniowo - dietetyczne Turysta ze smakiem Koło teatralne Szkolne koło sportów walk Szkolna Grupa Wolontariuszy SKS (piłka koszykowa chłopców) SKS(piłka koszykowa dziewcząt) SKS (piłka ręczna i tenis stołowy dziewcząt i chłopców) Koło historyczne Koło informatyczne Koło Elektrotechnika Koło filmowe Młodzieżowa drużyna St. Lazarus Zajęcia fakultatywne Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Kontakty zagraniczne
Dzięki umowie partnerskiej z PWSZ w Wałczu odbywają się zajęcia z udziałem zagranicznych studentów (wymiana międzynarodowa Erazmus +). Wymiana międzynarodowa w ramach programów Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz EFS KL
Osiągnięcia
Uczniowie II LO osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i dlatego bezproblemowo dostają się na uczelnie wyższe, kontynuując swoją edukację. Najzdolniejsi uczniowie przy współpracy z nauczycielami przygotowują się do różnego rodzaju konkursów, olimpiad i zawodów sportowych. Są to konkursy przedmiotowe jak i artystyczne czy realizujące zainteresowania uczniów. W ostatnich latach sukcesy naszych uczniów to między innymi: Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości - etap centralny – Marcin Grycz Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – etap centralny – Martyna Piaskowska, Aleksandra Jęckowska Olimpiada Geograficzna - Michał Lesiak - etap centralny Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap centralny – Małgorzata Mikołajczak (laureatka) Oprócz wyżej wymienionych uczniowie co roku biorą udział w: Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Olimpiadzie Biologicznej Olimpiadzie Historycznej Olimpiadzie Mediewistycznej Olimpiadzie Filozoficznej oraz Międzyszkolne Zawody Matematyczne Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR” Konkurs Matematyczny „WEKTOR” Rejonowe Mistrzostwa z Pierwszej Pomocy Konkurs Wiedzy Ekologicznej Konkurs „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY” Konkurs – Międzynarodowe Prawo Humanitarne oraz wiele sukcesów w różnego rodzaju zawodach sportowych. Inne osiągnięcia szkoły można prześledzić na stronie http://www.lowalcz.pl/osiagniecia/sukces_2013.htm