Tomaszów Mazowiecki
Tomaszów Mazowiecki
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców
ZARZĄDZENIE NR 23/2019 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki
UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli
Opis do nr oświadczeń
Wzór oświadczenia nr 1
Wzór oświadczenia nr 2
Wzór oświadczenia nr 3
Wzór oświadczenia nr 4
Wzór oświadczenia nr 5
Wzór oświadczenia nr 6
Wzór oświadczenia nr 7
Wzór oświadczenia nr 8
Wzór oświadczenia nr 9