Systemowa obsługa rekrutacji
Tomaszów Mazowiecki
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców
Uchwała nr XI-358-2017
Zarządzenie nr 46.2018
Deklaracja
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
Oświadczenie, że kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno - przedszkolnego
Oświadczenie o miejscu pracy rodzica(ów), o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego
Oświadczenie o pochodzeniu kandydata z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim
Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny
Oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia