Tomaszów Mazowiecki
Tomaszów Mazowiecki
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
ZARZĄDZENIE NR 13 /2020 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli
Informator dla rodziców
Wzór oświadczenia nr 1
Wzór oświadczenia nr 2
Wzór oświadczenia nr 3
Wzór oświadczenia nr 4
Wzór oświadczenia nr 5
Wzór oświadczenia nr 6
Wzór oświadczenia nr 7
Wzór oświadczenia nr 8
Wzór oświadczenia nr 9
Zarządzenie Nr 94/2020 Zarządzenie Nr 94/2020 o zmianie Zarządzenia Nr 13/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Instrukcja dotycząca elektronicznego przesyłania dokumentów (wniosku, oświadczeń) do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru
Instrukcja - potwierdzanie woli