Tomaszów Mazowiecki
Tomaszów Mazowiecki
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
Oświadczenie, że kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu
Oświadczenie, że kandydat posiada rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego
Oświadczenie o miejscu pracy rodzica(ów), o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego
Oświadczenie o pochodzeniu kandydata z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim
Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny
Oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Oświadczenie - potwierdzenia woli przyjęcia
Informator dla rodziców
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów