Tomaszów Mazowiecki
Tomaszów Mazowiecki
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zarządzenie Nr 17/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2021 r.
Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r.
Informator dla rodziców
Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli
Oświadczenie nr 1 - o wielodzietności
Oświadczenie nr 2 - o samotnym wychowaniu dziecka
Oświadczenie nr 3 - kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu
Oświadczenie nr 4 - kandydat posiada rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego
Oświadczenie nr 5 - o miejscu pracy rodzicaów o pobieraniu nauki w systemie dziennym zatrudnieniu prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego
Oświadczenie nr 6 - o pochodzeniu kandydata z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny
Oświadczenie nr 7 - o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły w której znajduje się oddział przedszkolny
Oświadczenie nr 8 - o kandydowaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Oświadczenie nr 9 - potwierdzenie woli przyjęcia
Instrukcja składania wniosków całkowicie online