Tomaszów Mazowiecki
Tomaszów Mazowiecki
Aktualności

Komunikat

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.Szanowni Rodzice,


w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19, uruchomiono w Systemie Nabór 2020 nową funkcjonalność, która pozwala Państwu na elektroniczne wysłanie dokumentów (wniosków, oświadczeń) do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru.


Przypominamy, że:

-Wnioski przyjmowane będą od 6 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. w wybranej przez siebie placówce pierwszego wyboru

-Dokumenty można składać w następujący sposób:

Elektronicznie - korzystając w funkcjonalności uruchomionej w Systemie Nabór 2020 (zalecane). Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną w zakładce Dokumenty.

W wersji papierowej (dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości). W tym przypadku wniosek wraz z załącznikami powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty i przekazany do skrzynek umieszczonych na zewnątrz budynku lub złożony z zachowaniem sposobów i procedur ustalonych oraz podanych na stronach internetowych poszczególnych placówek. W dniu składania dokumentacja nie będzie weryfikowana przez pracownika placówki. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową. Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.


Wszelkich informacji oraz pomocy w wypełnieniu dokumentów udzielać będą telefonicznie pracownicy placówek.

UWAGA WAŻNE !

Elektroniczne wysyłanie dokumentów do przedszkola/szkoły

Szanowni Rodzice

Uruchomiliśmy w systemie Nabór nową funkcjonalność, która pozwala Państwu na wysłanie zeskanowanych dokumentów do przedszkola / szkoły pierwszego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną na zakładce Dokumenty.

16.03.2020

UWAGA !

Zmiana terminów rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


W związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa informujemy, iż Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wydał w dniu 13 marca 2020 r. Zarządzenie Nr 94/2020 o zmianie Zarządzenia Nr 13/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Tym samym zmianie uległ harmonogram postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, które określono w załączniku do niniejszego zarządzenia.

W związku z powyższym prosimy rodziców o składanie do wybranej przez siebie placówki, wniosków w systemie „Nabór 2020” w postępowaniu uzupełniającym, w terminie od 6 kwietnia 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku. Przypominamy o możliwości dodatkowego wskazania dwóch placówek rezerwowych. W przypadku, gdy w wybranym, w pierwszej preferencji przedszkolu zabraknie miejsc – dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.