Tomaszów Mazowiecki
Przedszkole
Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
Adres
Robotnicza 30, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon
447231233
E-mail
przedszkole_nr9@op.pl
Strona www
www.p9tomaszow.wikom.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Pasowanie na przedszkolaka gr. Biedronki
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
 • Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
Opis
Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim. Ma dobre warunki do realizacji zadań statutowych. Zajmuje budynek wolno stojący z tarasem, otoczony dużym ogrodem z nowoczesnym placem zabaw, w znacznej odległości od centrum miasta i głównych ulic, w pobliżu Rezerwatu Niebieskie Źródła i Skansenu Rzeki Pilicy. Sale trzech grup są kolorowe, jasne i urządzone stosownie do potrzeb wychowanków oraz dobrze wyposażone. Kadra pedagogiczna jest doskonale wykwalifikowana i przygotowana do pracy z dziećmi. W przedszkolu realizowane są programy autorskie. Przedszkolaki biorą udział w ciekawych zajęciach w przedszkolu, a także poza nim ( basen, muzeum, biblioteka, plenery…) i doskonalą umiejętności oraz rozwijają swoje zdolności. Mają możliwość częstego uczestniczenia  w różnorodnych konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych, recytatorskich i innych organizowanych w Tomaszowie Mazowieckim i ogólnopolskich. Rodzice są częstymi gośćmi ( uroczystości, warsztaty i festyny rodzinne) ale też współgospodarzami placówki – mogą aktywnie działać w radzie rodziców.
Osiągnięcia
Przedszkole posiada profil artystyczny. Dzieci rozwijają indywidualne talenty, kształtują pozytywny obraz samego siebie, wyrażają własną kreatywność w działalności plastycznej, wokalnej, tanecznej, teatralnej i kulinarnej z uwzględnieniem szeroko pojętej przyrody. Współpracaz Klubem Gaja i udział w akcjach i programie „ Cześć, Jestem Eko”, ”Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Czyste powietrze wokół nas” oraz Certyfikat  „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Nasze przedszkolaki troszczą się o innych. Wspierane przez rodziców, chętnie uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych – pomoc potrzebującym, chorym dzieciom, pomoc czworonożnym przyjaciołom „Pełna miska dla schroniska”, udział w akcji Góra Grosza. Bardzo często uczestniczymy w różnych konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych, recytatorskich, zawodach sportowych, organizowanych przez inne przedszkola, szkoły czy Domy Kultury. Zdobywamy nagrody indywidualne i dla całego przedszkola. Jesteśmy organizatorem konkursu plastycznego dla miejskich przedszkoli o Janie Pawle II. Organizowane są festyny rodzinne, święto pieczonego ziemniaka – z uwagą skierowane na działania proekologiczne oraz liczne imprezy okolicznościowe : dzień babci i dziadka, jasełka, zabawa karnawałowa, pożegnanie starszaków, pasowanie na przedszkolaka i wiele innych. Nauczyciele zapewniają dzieciom  atrakcyjną ofertę edukacyjną.
Dodatkowe zajecia
Zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe, zajęcia warsztatowe, plastyczne, kulinarne, muzyczne, teatralne.
Godziny otwarcia od
06:00
Godziny otwarcia uwagi
Ustalone są na każdy rok szkolny zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców w uzgodnieniu z Urzędem Miasta.
Historia
Zarys historyczny Przedszkola Nr 9 - 41 lat minęło, mnóstwo wspomnień, zdarzeń i momentów, które na zawsze zapisały się na kartach historii naszego przedszkola. 
Wrzesień 1977 r. - otwarcie Przedszkola nr 9 w Tomaszowie Maz. 
Maj 2006 r. - nadanie imienia Jana Pawła II. 
Wrzesień 2015 r. - włączenie Przedszkola w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3. 
Koła zainteresowań
Nauczycielki poszczególnych grup prowadzą kółka : 
 • muzyczno - rytmiczne,
 • plastyczne,
 • teatralne,
 • kulinarne.
Celem prowadzonych zajęć jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły. Dzięki tym zajęciom przedszkolaki mogą wyrażać swoje potrzeby, emocje i uzdolnienia. Wychowawczynie rozwijają i pielęgnują umiejętności dzieci, pobudzają je do twórczego myślenia i działania. 
Personel
Kadra pedagogiczna liczy 5 osób, posiada kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego. Nauczyciele ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, umiejętności organizacyjne, dokonują ewaluacji własnych działań. Wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolu są w pełni zaangażowane w opiekę i proces kształcenia i wychowywania dzieci. 
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe