Tomaszów Mazowiecki
Przedszkole
Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
Adres
Gen.Wł. Sikorskiego 6 A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon
447239420
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Kamińska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Główne wejście do Przedszkola nr 20
 • Mamy ogromny ogród i dużo miejsca do zabawy.
 • Prowadzimy ciekawe zajęcia.
 • Na co dzień korzystamy z tablic multimedialnych.
 • Zajęcia w grupie 3 - latków.
 • Zakładamy wiosenne ogródki.
 • W wolnej chwili szalejemy w suchym basenie.
 • Od kilkunastu lat organizujemy konkurs recytatorski.
 • Otwarcie naszego nowego placu zabaw.
 • Nasz nowy, nowoczesny plac zabaw.
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
 • W naszym ogrodzie zamieszkał jeż.
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Zajęcia z neurologopedą.
 • Zajęcia z surdopedagogiem.
 • Cała Polska czyta dzieciom - lubimy słuchać bajek.
 • Organizujemy uroczystości przedszkolne.
 • Mali artyści - występ jasełkowy.
 • Dzień Przedszkolaka.
 • Zdrowo się odżywiamy.
 • Zajęcia z kodowania na dywanie.
 • Organizujemy cykliczne koncerty muzyczne.
 • Zajęcia szachowe.
 • Organizujemy bale tematyczne.
 • Raz w miesiącu gościmy aktorów różnych teatrów.
 • Współpracujemy z bibloteką miejską.
 • Organizujemy festyny dla dzieci.
 • Dbamy o środowisko - akcja Sprzątanie Świata.
 • Prowadzimy ciekawe zajęcia plastyczne.
 • Organizujemy ciekawe spotkania.
 • Sami zmieniamy nasze przedszkole - wspólnie budujemy ścieżkę sensoryczną.
 • Często też gotujemy.
 • Współpracujemy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
 • Wychodzimy na pouczające spacery.
 • Jeździmy na wycieczki - fabryka bombek.
 • Bierzemy udział w akcjach charytatywnych.
 • U nas jest wesoło - Zapraszamy!!!
Opis

Przedszkole nr 20 jest placówką wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4, do którego należy też Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego oraz Przedszkole nr 14.

Przedszkole nr 20 położone jest na terenie osiedla bloków wielorodzinnych, obok spokojnej wewnątrzosiedlowej drogi. Mieści się w parterowym budynku. Na uwagę zasługuje fakt, że budynek nie ma barier architektonicznych (wygodny podjazd dla osób niepełnosprawnych, wszystkie pomieszczenia są na tym samym poziomie). Przedszkole otoczone jest dużym terenem zielonym, ocienionym drzewami, z dużym, nowoczesnym placem zabaw dla dzieci.


Nasze przedszkole to placówka 5-oddziałowa, w tym jedna grupa integracyjna (4 – 5– latki). Do przedszkola może uczęszczać 120 dzieci. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę o szerokich specjalizacjach pedagogicznych . Prowadzone są zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, zajęcia logopedyczne, elementy terapii SI ( integracji sensorycznej ), terapii ręki, zajęcia z surdopedagogiem. Jeden z nauczycieli naszej placówki jest tłumaczem języka migowego.

Posiadamy bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, które systematycznie wzbogacamy.


Stosujemy innowacyjne metody nauczania, rozbudzamy w naszych podopiecznych chęć zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. W każdej grupie wiekowej prowadzone są zajęcia dodatkowe w zależności od zainteresowań dzieci: teatralne, muzyczno - ruchowe, matematyczne, plastyczne, muzykoterapia z elementami kinezjologii edukacyjnej, elementów języka migowego. W bieżącym roku szkolnym wzbogaciliśmy naszą ofertę o zajęcia gry w szachy dla najstarszych grup przedszkolnych. 


Cały rok współpracujemy z wieloma instytucjami działającymi na terenie naszego miasta. Są to m. in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, MOPS, PCPR, DPS na ul. Polnej, Schronisko dla Zwierząt, Biblioteka Młodzieżowa, Klub Gaja, Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych, szkoły średnie (uczniowie jako wolontariusze).


Co roku włączamy się w akcje lokalne i ogólnopolskie: Sprzątanie Świata, zbiórki karmy i pluszaków dla bezdomnych zwierząt, Świąteczna Paczka dla Seniora, Góra Grosza, Pola Nadziei, WOŚP.


Zawsze chętnie uczestniczymy we wszystkich konkursach organizowanych dla przedszkolaków (plastycznych, wokalnych, tanecznych, sportowych), na których odnosimy sukcesy. Swoje talenty dzieci mogą zaprezentować podczas występów artystycznych organizowanych w naszej placówce.


Promujemy czytelnictwo wśród dzieci, czynnie uczestniczymy w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Realizujemy ciekawe programy wzbogacające zajęcia: Kubusiowi Przyjaciele, Matematyka dla Smyka, Bezpieczny Przedszkolak, Czyste powietrze wokół nas, Kodowanie na dywanie, Mamo, Tato wolę wodę, Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, Działaj z Impetem i Miecią, Dzieciaki Mleczaki, Czyściochowa Akademia, SensoSmyki..


Na terenie naszego przedszkola dzieci uczestniczą w comiesięcznych cyklicznych koncertach muzycznych oraz przedstawieniach teatralnych. Działania dydaktyczne wzbogacamy poprzez ciekawe spacery, wyjścia, wycieczki.

Wysoko cenimy sobie współpracę z rodzicami. Jesteśmy otwarci na ich inicjatywę.


Zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Staramy się, aby pobyt w naszym przedszkolu był dla dzieci źródłem radości oraz pozytywnych przeżyć.

Godziny otwarcia od
Przedszkole jest czynne od godz. 6.00 - do godz.17.00
Osiągnięcia

Przedszkole nr 20 z sukcesami bierze udział w konkursach, przeglądach, programach i uroczystościach lokalnych, jak i ogólnopolskich.


Co roku Przedszkole nr 20 jestmiędzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego, w którym biorą udział dzieci ze wszystkich tomaszowskich przedszkoli, także prywatnych oraz przedszkoli spoza Tomaszowa Maz. ( Ujazd, Czerniewice, Niewiadów  ).


W plebiscycie na " Przedszkole na Medal " zorganizowanym w 2021 przez " Dziennik Łódzki " nasze przedszkole zajęło II miejsce, a pani Dorota Paś w plebiscycie " Nauczyciel na Medal " zajęła także II miejsce.


W ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 r., przy ogromnym zaangażowaniu oraz współpracy rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego, Przedszkole nr 20 zdobyło dotację w wysokości 145 140,00 zł na budowę placu zabaw, dzięki czemu nasi wychowankowie i okoliczni mieszkańcy zyskali nowoczesne a przede wszystkim bezpieczne miejsce zabaw i spotkań rodzinnych. "Wioska Urwisów", to miejsce rozwijania dziecięcych talentów i pasji.


W 2021 roku pozyskaliśmy fundusze na założenie zewnętrznego monitoringu, dzięki czemu nasze przedszkole stało się bezpieczniejsze dla naszych podopiecznych.


Od 2 lat aktywnie uczestniczymy w programie "Czyściochowe Przedszkole" i "Czyściochowa Akademia". Dzięki naszemu zaangażowaniu udało nam się wygrać 3 główne nagrody o łącznej wartości 1500 zł - bony na zakup środków czystości oraz higieny dla przedszkola.


Od 3 lat wzbogacamy nasze sale w sprzęt multimedialny ( tablice interaktywne ) dzięki czemu proces dydaktyczny staje się dla dzieci atrakcyjniejszy.


Realizujemy programy o zasięgu ogólnopolskim:

 • "Czyściochowa Akademia"
 • "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
 • "Mamo, tato wolę wodę"
 • "Czyste powietrze wokół nas"
 • „Mały miś w świecie wielkiej literatury”
 • "Zbieram to"
 • "Dzieciaki Mleczaki"
Personel

Zapewniamy profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę gwarantującą Państwa dzieciom bardzo dobrą opiekę wychowawczo - dydaktyczną, wyśmienitą zabawę i domową atmosferę.

Ponadto zapewniamy pomoc specjalistów dostosowaną do potrzeb naszych wychowanków:

·        logopedy

·        oligofrenopedagoga

·        surdopedagoga

Godziny otwarcia uwagi
Zgodnie z zapotrzebowaniem Rodziców/prawnych opiekunów.
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia dodatkowe dostosowane są do zainteresowań i potrzeb dzieci w każdej grupie w oparciu o programy  własne placówki:
"Przedszkolny program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich"
"Przyjazny ruch"(Wprowadzenie elementów Kinezjologii Edukacyjnej"
"Program integracji dzieci z wadami słuchu i dzieci zdrowych"
"Jesteśmy razem" - edukacja dzieci z niepełnosprawnością
"Przedszkolne miganki"(program zajęć z elementami języka migowego dla dzieci w wieku przedszkolnym) 
"Przedszkolak w świecie teatru"
"Lubię czytać"
"Trzymam się prosto"- profilaktyka wad postawy

W przedszkolu raz w miesiącu organizowane są koncerty muzyczne oraz teatrzyki prowadzone przez profesjonalnych wykonawców.
Od kilkunastu lat organizujemy międzyprzedszkolny konkurs recytatorski na terenie miasta.
Historia

Przedszkole nr 20 znajduje się przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 6 A, w dużym osiedlu mieszkaniowym. Decyzja o budowie przedszkola zapadła w 1985 r. - Rada Pracownicza Wistomu podjęła decyzję, o całkowitym sfinansowaniu budowy z funduszu na inwestycje socjalne zakładu.

Budowę rozpoczęto 1986 roku – prace wykończeniowe zakończono w październiku 1988 roku. Uroczysty akt przekazania miał miejsce 27 stycznia 1989 roku na ręce dyrektor Bożeny Grałek. Pani dyrektor wraz z personelem ustawicznie zabiegała o rozwój i dobre  imię przedszkola.

Z początkiem 2003 r. dyrektor przedszkola Bożena Grałek zetknęła się z problemem rodziców dzieci niesłyszących, którzy szukali miejsca dla edukacji swoich dzieci na terenie naszego miasta. I tak 1-ego września  2003 r., za zgodą Prezydenta Miasta Pana Mirosława Kuklińskiego, zainaugurowano działalność  grupy integracyjnej w naszym przedszkolu.

W pierwszym roku jej funkcjonowania zostały objęte opieką i edukacją dzieci niesłyszące, w kolejnych latach działalności dołączyli także wychowankowie z niepełnosprawnością umysłową i autyzmem.

Od września 2007 r. utworzona została grupa  "Wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka" dla dzieci w wieku przedszkolnym nie objętych terapią specjalistyczną.

W 2008 r. nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego programu "OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE", autorstwa: I.Dzierzgowskiej i M.Nawrot. Według tegoż programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

Od września 2012 r. stanowisko dyrektora objęła mgr Jolanta Kieraś.

We wrześniu 2013 r. na potrzeby niepełnosprawnych dzieci młodszych stworzona została druga grupa integracyjna.
Od 01.06.2014 r. zorganizowano grupę V dla dzieci 3- 4 letnich w ramach projektu „Kolorowe Przedszkole”- projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zgodnie z założeniami projektu zapewniono dostęp do edukacji przedszkolnej dzieciom 3-4 letnim nieprzyjętym do tomaszowskich przedszkoli podczas rekrutacji.  Realizacja projektu przewidziana była na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016.

Z dniem 1 września 2015 r. zgodnie z Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r powstał Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w skład, którego wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Leona Witolda Maya 11/13,

2) Przedszkole nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Leona Witolda May'a 6/8,

3) Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6 A.

15 stycznia 2018 r. stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w naszej placówce zostało powierzone mgr Grażynie Łobodeckiej.

Od 1 września 2018 r. obowiązki wicedyrektora przejęła pani mgr Ewa Kamińska. Przedszkole nadal ma pięć grup zróżnicowanych wiekowo w tym jedną grupę integracyjną.

Koła zainteresowań

Zajęcia matematyczne

Zajęcia plastyczne

Zajęcia muzyczno - ruchowe

Zajęcia teatralne

Muzykoterapia z elementami kinezjologii edukacyjnej

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korygującej postawę ciała.

Zajęcia gry w szachy.

Organ prowadzący
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0090 3069 2793
Odbiorca opłat
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
Adres odbiorcy opłat
ul. Leona Witolda May'a 11/13 97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP odbiorcy opłat
773 24 76 728
Wystawca
Przedszkole nr 20
Adres wystawcy
ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 A
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe