Tomaszów Mazowiecki
Przedszkole
Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
Adres
Gen.Wł. Sikorskiego 6 A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon
447239420
Fax
447239420
E-mail
poczta@przedszkole20tm.pl
Strona www
www.p20tomaszow.wikom.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
 • Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
Opis

Przedszkole nr 20 jest placówką wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4, do którego należy też Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego oraz Przedszkole nr 14.

Przedszkole nr 20 położone jest na terenie osiedla bloków wielorodzinnych obok spokojnej wewnątrzosiedlowej drogi. Mieści się w parterowym budynku. Na uwagę zasługuje fakt, że budynek nie ma barier architektonicznych (wygodny podjazd dla osób niepełnosprawnych, wszystkie pomieszczenia są na tym samym poziomie). Przedszkole otoczone jest dużym terenem zielonym, ocienionym drzewami, z dużym placem zabaw dla dzieci.


Nasze przedszkole to placówka 5-oddziałowa, w tym jedna grupa integracyjna (5 – 6 – latki). Do przedszkola może uczęszczać 120 dzieci. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę o szerokich specjalizacjach pedagogicznych . Prowadzone są zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna, elementy terapii SI ( integracji sensorycznej ), terapii ręki, zajęcia z surdopedagogiem.

Posiadamy bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, które systematycznie wzbogacamy.


Stosujemy innowacyjne metody nauczania, rozbudzamy w naszych podopiecznych chęć zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. W każdej grupie wiekowej prowadzone są zajęcia dodatkowe w zależności od zainteresowań dzieci: teatralne, muzyczno - ruchowe, matematyczne, plastyczne, muzykoterapia z elementami kinezjologii edukacyjnej, elementów języka migowego.


Cały rok współpracujemy z wieloma instytucjami działającymi na terenie naszego miasta. Są to m. in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, MOPS, PCPR, DPS na ul. Polnej, Schronisko dla Zwierząt, Biblioteka Młodzieżowa, Klub Gaja, Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych, szkoły średnie (uczniowie jako wolontariusze).


Co roku włączamy się w akcje lokalne i ogólnopolskie: Sprzątanie Świata, zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt, Pola Nadziei, WOŚP.


Zawsze chętnie uczestniczymy we wszystkich konkursach organizowanych dla przedszkolaków (plastycznych, wokalnych, tanecznych, sportowych), na których odnosimy sukcesy. Swoje talenty dzieci mogą zaprezentować podczas występów artystycznych organizowanych w naszej placówce.


Promujemy czytelnictwo wśród dzieci, czynnie uczestniczymy w akcji Cała Polska czyta Dzieciom. Realizujemy ciekawe programy wzbogacające zajęcia: Kubusiowi Przyjaciele, Matematyka dla Smyka, Bezpieczny Przedszkolak, Czyste powietrze wokół nas, Kodowanie na dywanie.


Na terenie naszego przedszkola dzieci uczestniczą w comiesięcznych cyklicznych koncertach muzycznych oraz przedstawieniach teatralnych. Działania dydaktyczne wzbogacamy poprzez ciekawe spacery, wyjścia, wycieczki.

Wysoko cenimy sobie współpracę z rodzicami. Jesteśmy otwarci na ich inicjatywę.


Zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Staramy się, aby pobyt w naszym przedszkolu był dla dzieci źródłem radości oraz pozytywnych przeżyć.

Godziny otwarcia od
Przedszkole jest czynne od godz. 6.00 - do godz.17.00
Osiągnięcia

Posiadając certyfikat polsko-szwajcarskiego projektu „Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”  realizujemy we współpracy z rodzicami, zadania związane z promowaniem zdrowego stylu życia naszych wychowanków.

Personel

Zapewniamy pomoc specjalistów dostosowaną do potrzeb naszych wychowanków:

·        logopedy

·        oligofrenopedagoga

·        surdopedagoga

·        psychologa.

Godziny otwarcia uwagi
Zgodnie z zapotrzebowaniem Rodziców/prawnych opiekunów.
Dodatkowe zajecia
Zajęcia dodatkowe dostosowane są do zainteresowań i potrzeb dzieci w każdej grupie w oparciu o programy  własne placówki:
"Przedszkolny program adaptacyjny (Adaptacja dzieci 3-letnich)" 
"Moja lewa ręka" (Program pracy z dzieckiem leworęcznym) 
"Przyjazny ruch"(Wprowadzenie elementów Kinezjologii Edukacyjnej" 
"Chcę być grzeczny" (Przeciwdziałanie agresji - profilaktyka) 
"Już potrafię" (Program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka w celu osiągnięcia dojrzałości szkolnej) 
"Przedszkolne miganki"(program zajęć z elementami języka migowego dla dzieci w wieku przedszkolnym) 

W przedszkolu raz w miesiącu organizowane są koncerty muzyczne oraz teatrzyki prowadzone przez profesjonalnych wykonawców.
Od kilku lat organizujemy konkurs recytatorski na terenie miasta.
Historia
Przedszkole nr 20 powstało w 1989 roku. Od 1 września 2015 r. placówka weszła w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim. Dzięki zaangażowaniu pracowników przedszkola cieszy się ono uznaniem wśród mieszkańców miasta.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe