Tomaszów Mazowiecki
Przedszkole
Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
Adres
Strzelecka 14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon
447232475
Fax
447232475
Strona www
www.p19tomaszow.wikom.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 19 w ZSP nr
 • Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
 • Ogród przedszkolny
 • Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
 • Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
 • Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
 • Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
 • Koło szachowe
 • Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
 • Ogród zimą
 • Tak się bawimy w karnawale
 • Festyn rodzinny
 • Przedszkole nr 19 w ZSP nr
 • Ogród przedszkolny zimą
 • Przedszkole
 • Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
 • Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
 • Współpraca z rodzicami
 • Udział rodziców w zajęciach plenerowych
Opis
Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim to miejsce idealne dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Posiadamy bardzo dobre zaplecze dydaktyczne , sukcesywnie doposażone oraz duży, bogaty w zieleń ogród przedszkolny. Nasza pasja to praca z dziećmi poparta wiedzą i doświadczeniem. Stosując innowacyjne metody nauczania, rozbudzamy w naszych wychowankach chęć do pogłębiania wiedzy i nauki. Nasi absolwenci należą do najlepszych uczniów w szkole. Realizujemy programy dostosowane do potrzeb, zainteresowań i możliwości rozwojowych dzieci. Proponowane przez naszą kadrę zajęcia rozwijające zdolności dzieci umożliwiają poczucie własnej wartości i świadomość indywidualnych talentów. Promujemy zdrowy styl życia poprzez organizowanie warsztatów kulinarnych z rodzicami, a także odpowiednio zbilansowaną dietę w jadłospisie. Jesteśmy przedszkolem medialnym i jako jedyni posiadamy najmłodszą grupę dziennikarską: „Mali Dociekliwi”, chcemy aby nasi wychowankowie byli odważni i kreatywni. Nasze przedszkole to placówka 5 oddziałowa, do której może uczęszczać 125 dzieci.Najważniejsze dla nas to uśmiechnięte, pełne pasji, bezpieczne dziecko. Dbamy o to, aby NASZE dzieci żyły w poczuciu szczęścia i ciekawości świata. 
Historia

Przedszkole nr 19 powstało w 1977 roku. Od 1 września 2017 r. nasze Przedszkole wraz ze Szkołą Podstawową nr 11 mieszczącą się przy ul. Św. Antoniego 43/45, tworzą Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim. 

Koła zainteresowań
 koło szachowe

Dodatkowe zajecia
Dodatkowe zajęcia:
- język angielski we wszystkich grupach,
- religia dla dzieci 6-letnich,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci zakwalifikowanych na podstawie przesiewowych badań logopedycznych,
zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci:
 teatralne -
,,W krainie wyobraźni", ,,Ruch, muzyka, słowo w zaczarowanym świecie teatru", 
 logiczno - matematyczne - ,,Główka pracuje", "Mali miłośnicy matematyki"
 przyrodnicze - ,,Jestem przyjacielem przyrody", 
  aktywność umysłowa, plastyczna,techniczna, muzyczna i ruchowa  - "Świat kolorów"
 
Personel
Nasza kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje  i jest dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i metody, które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału oraz możliwości rozwojowych.Nauczycielki stosują różnorodne metody i formy pracy z dziećmi oraz monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych.
Godziny otwarcia od
6.00 - 17.00
Godziny otwarcia uwagi
Godziny pracy Przedszkola dostosowujemy do potrzeb rodziców, deklarowanych we wnioskach.
Osiągnięcia
Przedszkole nr 19 to placówka z zaangażowaniem i sukcesami biorąca udział w programach innowacyjnych, uroczystościach, przeglądach i  konkursach zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim, w których uzyskujemy wysokie pozycje. Jesteśmy orgaznizatorem Międzyprzedszkolnego Konkursu Fotograficznego i Festiwalu Piosenki Wakacyjnej pod patronatem Powiatu i Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Promujemy zdrowy styl życia, organizując warsztaty kulinarne z udziałem rodziców. Chcąc, by nasi wychowankowie świetnie znały język angielski, wzbogacamy ofertę poprzez spotkania z Native Speakerem. Szczególną wagę przywiązujemy do udziału w akcjach charytatywnych, organizując festyny i zbiórki na rzecz potrzebujących. Zgodnie z medialnym profilem naszego Przedszkola  promujemy talenty wychowanków w lokalnej telewizji, "Mali dziennikarze", przeprowadzając wywiady z nietuzinkowymi ludźmi, zapraszają ich do przedszkola. Jesteśmy dumni z naszych wychowanków, chcemy, by rośli w poczuciu własnej wartości a największym sukcesem jest owocna współpraca z rodzicami.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe