Tomaszów Mazowiecki
Przedszkole
Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
Adres
Strzelecka 14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon
44 723 24 75
Fax
44 723 24 75
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Aneta Jarząbek - dyrektor, Magdalena Kowalczyk - wicedyrektor
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 19
 • Przedszkole nr 19
 • Przedszkole nr 19
 • Przedszkole nr 19
 • Przedszkole nr 19
 • Kreatywny kącik zabaw
 • Kreatywny kącik zabaw
 • Kreatywny kącik zabaw
 • Ogród przedszkolny
 • Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
 • Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
 • Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
 • Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
 • Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7
 • Tak się bawimy w karnawale
 • Festyn rodzinny
 • Udział rodziców w zajęciach plenerowych
 • zajęcia szachowe
 • Sala zajęć grupy "Bystrzaki"
 • Sala zajęć grupy "Pracusie"
 • Przedszkole nr 19
 • Przedszkole nr 19
 • 11 listopada
Opis

Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim to miejsce idealne dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Posiadamy bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, sukcesywnie doposażane oraz bogaty w zieleń ogród przedszkolny. Nasza pasja to praca z dziećmi poparta wiedzą i doświadczeniem. Stosując innowacyjne metody nauczania, rozbudzamy w naszych wychowankach chęć do pogłębiania wiedzy i nauki. Nasi absolwenci należą do najlepszych uczniów w szkole. Realizujemy programy dostosowane do potrzeb, zainteresowań i możliwości rozwojowych dzieci. Proponowane przez naszą kadrę zajęcia rozwijające zdolności dzieci dają poczucie własnej wartości i świadomość indywidualnych talentów. Promujemy zdrowy styl życia, organizujemy warsztaty kulinarne z rodzicami, a także wprowadzamy odpowiednio zbilansowaną dietę w jadłospisie. Jesteśmy przedszkolem medialnym i jako jedyni w Tomaszowie Mazowieckim posiadamy najmłodszą grupę dziennikarską: „Mali Dociekliwi”. Chcemy, aby nasi wychowankowie byli odważni i kreatywni. Nasze przedszkole to placówka 5 oddziałowa, do której może uczęszczać 125 dzieci. Najważniejsze dla nas to uśmiechnięte, pełne pasji, bezpieczne dziecko. Dbamy o to, aby NASZE dzieci żyły w poczuciu szczęścia i ciekawości świata.

Historia

Przedszkole nr 19 powstało w 1977 roku. Od 1 września 2017 r.  nasze Przedszkole wraz ze Szkołą Podstawową nr 11 mieszczącą się przy ul. św. Antoniego 43/45, tworzą Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim. 

Koła zainteresowań
 koło szachowe

Dodatkowe zajęcia
Dodatkowe zajęcia:
- język angielski we wszystkich grupach,
- religia dla dzieci 6-letnich,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci zakwalifikowanych na podstawie przesiewowych badań logopedycznych,
zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci:
 teatralne -,,W krainie wyobraźni", ,,Ruch, muzyka, słowo w zaczarowanym świecie teatru", 
 logiczno - matematyczne - ,,Główka pracuje", "Mali miłośnicy matematyki"
 przyrodnicze - ,,Jestem przyjacielem przyrody", 
 aktywność umysłowa, plastyczna, techniczna, muzyczna i ruchowa  - "Świat kolorów".
 
Personel
Nasza kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i jest dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i metody, które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału oraz możliwości rozwojowych. Stosowane są różnorodne metody i formy pracy z dziećmi oraz monitorowany jest indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych.
Godziny otwarcia od
6.00 - 17.00
Godziny otwarcia uwagi
Godziny pracy Przedszkola dostosowujemy do potrzeb rodziców, deklarowanych we wnioskach.
Osiągnięcia
Przedszkole nr 19 to placówka z zaangażowaniem i sukcesami biorąca udział w programach innowacyjnych, uroczystościach, przeglądach i  konkursach zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim, w których uzyskujemy wysokie pozycje. Jesteśmy orgaznizatorem Międzyprzedszkolnego Konkursu Fotograficznego i Festiwalu Piosenki Wakacyjnej pod patronatem powiatu i Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Promujemy zdrowy styl życia, organizując warsztaty kulinarne z udziałem rodziców. Chcąc, by nasi wychowankowie świetnie znali język angielski, wzbogacamy ofertę poprzez spotkania z Native Speakerem. Szczególną wagę przywiązujemy do udziału w akcjach charytatywnych, organizując festyny i zbiórki na rzecz potrzebujących. Zgodnie z medialnym profilem naszego Przedszkola promujemy talenty wychowanków w lokalnej telewizji. "Mali dziennikarze", przeprowadzając wywiady z nietuzinkowymi ludźmi, zapraszają ich do przedszkola. Jesteśmy dumni z naszych wychowanków, chcemy, by rośli w poczuciu własnej wartości. Naszym największym sukcesem jest owocna współpraca z rodzicami.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe