Tomaszów Mazowiecki
Przedszkole
Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
Adres
WARSZAWSKA 103A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon
447237042
Fax
447237042
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dorota Karwas
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
Opis

Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku położonym wśród zieleni z daleka od ruchu ulicznego. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały ogólnodostępne i jeden oddział specjalny, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne. W miarę potrzeb środowiskowych może funkcjonować oddział integracyjny. Nadrzędnym celem jest tworzenie integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Do dyspozycji dzieci jest bezpieczny i przyjazny dzieciom ogród przedszkolny z placem zabaw dostosowanym dla dzieci niepełnosprawnych, boisko do gier zespołowych. Budynek również dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd dla wózków przy schodach wejściowych, transporter, poręcze i uchwyty zamontowane w łazienkach i na korytarzach. Bazę dydaktyczną tworzy 5 przestronnych sal, bezpiecznie urządzonych, wyposażonych w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do gier i zabaw, gabinet logopedyczno - psychologiczny, sala do zajęć ruchowych z rehabilitantem, gabinet pomocy przedmedycznej, sala integracji sensorycznej. Opieką i nauczaniem dzieci zajmuje się odpowiednio wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagodzy, nauczyciel języka angielskiego, katecheta, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wspomagamy rozwój i wczesną edukację dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole, umożliwiając dziecku osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Godziny otwarcia od
6.00 - 16.30
Osiągnięcia

Dzieci biorą udział w konkursach i akcjach na szczeblu miejskim i ogólnopolskim, czego potwierdzeniem są liczne dyplomy i wyróżnienia.

Dodatkowe zajęciaOrgan prowadzący
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
Koła zainteresowań

W grupach przedszkolnych prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci . Zajęcia te prowadzą nauczyciele wychowawcy.


Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe