Systemowa obsługa rekrutacji
Tomaszów Mazowiecki
Adres
WARSZAWSKA 103A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon
447237042
Fax
447237042
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym
Opis

Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku położonym wśród zieleni z daleka od ruchu ulicznego. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały ogólnodostępne i dwa oddziały specjalne, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Nadrzędnym celem jest tworzenie integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Do dyspozycji dzieci jest bezpieczny i przyjazny dzieciom ogród przedszkolny z placem zabaw dostosowanym dla dzieci niepełnosprawnych, boisko do gier zespołowych. Budynek również dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd dla wózków przy schodach wejściowych, transporter, poręcze i uchwyty zamontowane w łazienkach i na korytarzach. Bazę dydaktyczną tworzy 6 przestronnych sal, bezpiecznie urządzonych, wyposażonych w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do gier i zabaw, gabinet logopedyczno-psychologiczny, sala do zajęć ruchowych z rehabilitantem, gabinet pomocy przedmedycznej. Opieką i nauczaniem dzieci zajmuje się odpowiednio wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagodzy, nauczyciel języka angielskiego, katecheta, psycholog, logopeda. Ponadto zatrudniony jest specjalista rehabilitant, pielęgniarka oraz pracownicy obsługowi. Zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wspomagamy rozwój i wczesną edukację dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole, umożliwiając dziecku osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Godziny otwarcia od
6.00
Osiągnięcia

Dzieci biorą udział w konkursach i akcjach na szczeblu miejskim i ogólnopolskim, czego potwierdzeniem są liczne dyplomy i wyróżnienia.

Dodatkowe zajecia

·         Gimnastyka korekcyjna

·         W naszym przedszkolu  funkcjonują koła zainteresowań, prowadzone przez nauczycieli wychowawców poszczególnych grup.

W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonują

GRUPA I - WIEWIÓRKI
Koło czytelnicze - W KRAINIE BAŚNI

GRUPA II - BIEDRONKI
Koło teatralne - PRZYGODA Z TEATREM.

GRUPA III SŁONECZKA
Koło matematyczne - MAŁY MATEMATY

GRUPA IV - JEŻYKI
Koło czytelnicze:  MAŁY CZYTELNIK
 
GRUPY V, VI PROMYKI I MISIE
Koło muzyczne - MUZYKALNE PRZEDSZKOLAKI
Koło plastyczne - ZABAWY PALUSZKAMI.

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
105
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe