Tomaszów Mazowiecki
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5
Adres
Stolarska 21/27, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon
44 724-30-08
Fax
44 724-30-08
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Justyna Kubiak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • wejście główne do szkoły
 • hol główny
 • gabinet pedagoga
 • źródełko wody pitnej
 • sala gimnastyczna
 • Sala Doświadczania Świata
 • sala oddziału przedszkolnego
 • gabinet logopedy
 • klasopracownia
 • sala oddziału przedszkolnego
 • sala oddziału przedszkolnego
 • stołówka szkolna
 • plac zabaw
 • plac zabaw
 • zajęcia w oddziale przedszkolnym
 • występ taneczny
 • Zajęcia sensoryczne
 • zajęcia edukacyjne
 • zajęcia z nauki czytania
 • Bal jesieni
 • zabawy na świeżym powietrzu
Opis

Oddziały przedszkolne mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim. Teren szkoły jest ogrodzony i wyposażony w plac zabaw. Niebawem zostanie oddane do użytku boisko wielofunkcyjne.

Sale wychowanków znajdujące się w wydzielonej "Strefie Malucha" na I piętrze budynku są przestronne, jasne, estetycznie i kolorowo zagospodarowane. Posiadają funkcjonalne meble, zabawki oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. tablicę interaktywną.  Blisko sal znajduje się toaleta dostosowana do wieku dzieci. Tuż obok pomieszczeń oddziałów przedszkolnych jest źródełko z wodą pitną oraz gra piłkarzyki, a podłogę korytarza zdobią gry podwórkowe. Placówka zapewnia szatnię wyposażoną w indywidualne szafki dla każdego dziecka.

W trakcie zajęć wychowania przedszkolnego realizowany jest program nauczania zgodny z podstawą programową. W roku szkolnym 2022/2023 placówka wprowadza innowacyjne metody pracy z elementami Montessori. Powstaną zatem grupy: Muzyka i Montessori, Matematyka i Montessori.   Przedszkolaki uczą się również języka angielskiego, religii, biorą udział w teatrzykach, audycjach muzycznych, lekcjach edukacyjno- integracyjnych, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Uczestniczą w cyklicznych warsztatach w ramach Muzealnej Akademii Malucha oraz licznych konkursach. Włączają się w akcje proekologiczne, czynnie biorą udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.  Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców, nauczyciele wdrażają własne programy i innowacje pedagogiczne uwzględniające zainteresowania podopiecznych oraz współpracują z instytucjami tj. MCK, Muzeum, PCAS, Biblioteka Miejska.

Przedszkolaki w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub wyrównywania szans edukacyjnych, mogą korzystać z zajęć specjalistycznych prowadzonych w bogato wyposażonej Sali Doświadczania Świata, gabinecie logopedy, czy gabinecie pedagoga i psychologa.

Dzieci mają do dyspozycji stołówkę szkolną, świetlicę z interaktywnym dywanem, salę gimnastyczną, bibliotekę, salę komputerową, plac zabaw. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych posiłki w grupie 4-5 latków donoszone są do sali.

 

 Panuje u nas niepowtarzalna atmosfera, pielęgnujemy tradycję organizowania uroczystości przedszkolnych z udziałem członków rodziny i środowiska lokalnego. Należą do nich: Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Drzewa, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Bal Karnawałowy, Dzień Ziemi, Przedszkolne Teatralia.


 

                                                                            Serdecznie zapraszamy!

Personel
Kadrę stanowią wysoko wyspecjalizowani nauczyciele, stale podnoszący swoje kwalifikacje i kompetencje pedagogiczne. Oprócz wychowawców kadrę przedszkola tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego i religii, a także nauczycieli-specjalistów: logopeda, pedagog oraz psycholog. Pracę pedagogiczną wspiera personel administracji i obsługi zapewniając dzieciom wszelką pomoc i bezpieczeństwo.
Godziny otwarcia od
6.00- 16.30
Godziny otwarcia uwagi

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia muzyczne z elementami Montessori

Zajęcia matematyczne z elementami Montessori

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia z pedagogiem i psychologiem

Organ prowadzący
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
Osiągnięcia


Wyróżnienie w XXXII Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym "Wesołe mamy miny gdy rrr...ćwiczymy"

II miejsce w Miejsko-Powiatowym Konkursie Piosenki Wakacyjnej

I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym "Czyste Powietrze"

I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym "Pierniczkowy zawrót głowy"

III miejsce w szkolnym konkursie plastycznym "Ozdoba bożonarodzeniowa"Koła zainteresowań

matematyczne

muzyczne

Drzwi otwarte
16 kwietnia 2022 r. godz.15.00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe