Tomaszów Mazowiecki
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3
Adres
Ludwikowska 113/115, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon
447231220
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Bogusława Szymczak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • "Świętujemy urodziny"
 • "Bawimy się w teatr"
 • "Odwiedziny Mikołaja"
 • " Nowa ekopracownia "
 • "Dbamy o rośliny"
 • "Nasza szkoła"
 • " Szatnia 0"
 • "Lubimy się uczyć w nowej ekopracowni"
 • " Zajęcia logopedyczne w szkole"
 • " Zabawy w klasie 0"
 • " Nasza klasa 0"
 • "W szkole jest wesoło"
 • " To nasza szatnie w 0"
 • "Uczymy się w naszej sali 0"
 • " Uczymy się jeździć na łyżwach"
 • " Lubimy zajęcia w wodzie"
 • "Nasza kochana szkoła"
 • " uczymy się pierwszej pomocy przedmedycznej"
 • "Uroczystość opłatkowa w szkole"
 • "Lubimy wycieczki"
 • "Walentynki"
 • " Piesze wędrówki "
 • "Jasełka w szkole"
 • "Uroczystość opłatkowa"
 • "Zabawa choinkowa"
 • "Pierwsze nasze występy"
 • " Zabawa w szkole"
 • "Uroczystości patriotyczne"
 • " Zajęcia kulinarne"
 • " Uroczystość patriotyczna w szkole"
 • " Piękne aniołki "
 • " Zwiedzamy Polskę"
 • "Miło przy ognisku"
 • " Razem wesoło"
 • "Lubimy wycieczki"
 • "Wesoła zabawa"
 • " Wycieczki nas uczą"
 • " Przedstawienie "
 • " Budujemy z klocków"
 • " Występ dzieci"
 • " Gry świetlicowe"
 • " Spotkanie z policjantem - bezpieczeństwo"
 • "Nocowanie na dywanie"
 • Nauka udzielania pierwszej pomocy.
 • " Zajęcia kulinarne"
 • "Pilnie się uczymy"
 • " Występ w Urzędzie Miasta"
 • "Tomaszowskie Teatralia"
 • Wędrujemy po Bieszczadach.
Opis

Szkoła Podstawowa nr 7 położona jest w oddaleniu od centrum miasta w cichej i spokojnej dzielnicy Ludwików. W ciągu ostatnich lat wokół terenu szkoły powstała nowoczesna infrastruktura: dwie główne drogi dojazdowe wraz ze ścieżką rowerową, z której korzystają nasi starsi uczniowie. Szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dziecku. Na jej terenie funkcjonuje piękny plac zabaw ze ścieżką edukacyjną oraz nowoczesne boisko wielofunkcyjne.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 7 jest oddział przedszkolny, który przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej.Sala oddziału znajduje się na parterze budynku. Jest dostosowana do potrzeb dzieci, przestronna, kolorowa, wyposażona w odpowiednie meble, pomoce dydaktyczne, książki, gry edukacyjne oraz zabawki. Obok sali znajduje się szatnia oraz zaplecze sanitarne.W ramach realizacji podstawy programowej dzieci mają rytmikę i uczą się języka angielskiego.W zajęciach religii uczestniczą zgodnie z deklaracją rodziców.

Wszystkie sale lekcyjne są odnowione,wyposażone  w tablice interaktywne.W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.Z uczniami pracują nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami i dużym doświadczeniem pedagogicznym.

Nasi uczniowie mają możliwość spożywania ciepłych posiłków na stołówce szkolnej, korzystania ze szkolnej świetlicy, nowoczesnej sali gimnastycznej,boiska, placu zabaw, pracowni komputerowej i biblioteki. Rozwijają zainteresowania na zajęciach sportowych i artystycznych.Opiekują się szkolnym ogródkiem ekologicznym. Aktywnie działają w szkolnym kole wolontariatu.

Na miejscu zapewniamy pomoc logopedy i pedagoga szkolnego.Dzieci korzystają z basenu w SP nr 10 oraz ze ślizgawki na Arenie Lodowej.

Dodatkowe zajęcia

Język obcy

Religia

Rytmika

Zajęcia sportowe: koszykówka, basen, jazda na łyżwach

Zajęcia kulinarne

Zajęcia artystyczne

Zajęcia ekologiczne 

Zajęcia komputerowe

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Zajęcia rewalidacyjne


Uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych:

- "Uniwersytet Dzieci" kl. I-III

- "Internetowy Teatr dla Szkół" kl. I-III

- "Być jak Ignacy" kl. IV-VIII
Drzwi otwarte

  


Osiągnięcia

Osiągnięcia w konkursach w roku szkolnym  2020/2021

 

       Klasa

Nazwa konkursu

Osiągnięcia

kl. "0"

Miejski Konkurs Plastyczny "Jan Paweł II - Papież dzieci"

II   miejsce 

kl. I-III

Powiatowy Konkurs Recytatorski 


Powiatowy Konkurs Ekologiczno - Techniczny " Moje środowisko"


Powiatowy Konkurs Plastyczno - Językowy "Baśnie braci Grimmi postacie z filmów Disneya"


Ogólnopolski Projekt Ekologiczno Charytatywny "Zbieram to w szkole"


Projekt edukacyjny Uniwersytetu Dzieci "Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?"


II miejsce

III miejsce


wyróżnienie


I miejsce


certyfikat uczestnictwa kl. I

 

kl. IV - VIII

XXVI Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 - 1514. Od Cedyni do Orszy".


Miejski Konkurs w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 - maja 1791r.


40. Tomaszowski Mały Konkurs Recytatorski w kat. "wywiedzione ze słowa". 


40. Tomaszowski Mały Konkurs Recytatorski w kat.

recytacja.


40. tomaszowski Mały Konkurs Recytatorski w turnieju recytatorskim w kat. kl. VII - VIII.


Powiatowy konkurs Czytelniczy "Przeczytaj, bo warto".


Powiatowy Konkurs Plastyczny "Gdybym był Świętym

Mikołajem".X tomaszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek.

 laureat konkursuwyróżnienie


I miejsce 
II miejsceII miejsce

 

II miejsce


I miejsce wyróżnienie

 

 

 

Zespół teatralny „SIÓDEMKA”

     - I miejsce – Piotrkowski Festiwal Teatralny I Edycja Wojewódzka

     - Wyróżnienie Aktorskie dla ucznia - Piotrkowski Festiwal Teatralny I Edycja Wojewódzka

     - I miejsce - "Tomaszowskie Teatralia"

     - I miejsce - Regionalny Przegląd Małych Form Teatralnych w Radomsku

 

 

Koła zainteresowań

- koło teatralne

- koło muzyczne (chór szkolny)

- koło przyrodnicze

- koło języka angielskiego

- szkolne koło wolontariatu

Personel
  Kadrę szkolną stanowią nauczyciele z dużym stażem pedagogicznym i wysokimi kwalifikacjami. Większość to nauczyciele dyplomowani posiadający kwalifikacje w zakresie kilku kierunków nauczania. W celu podniesienia jakości pracy szkoły oraz efektywności własnej pracy kadra pedagogiczna stale doskonali swoje umiejętności biorąc udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego : szkoleniach, seminariach, warsztatach. Nauczyciele podejmują także studia podyplomowe. Dokonują ewaluacji własnych działań.
Godziny otwarcia od
07.00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe