Tomaszów Mazowiecki
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6
Adres
Juliusza Słowackiego 32/42, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon
44 724 48 04
Fax
44 724 48 04
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Brzezińska
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6
 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6
 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6
 • Przedszkolaki podczas codziennych zajęć.
 • Grupa przedszkolna w swojej pracowni.
 • Uczymy jak zgodnie się bawić
 • Wspólne zabawy
 • Kultywujemy tradycje
 • Literki na korytarzu pozwalają szybciej je przyswajać
 • Nasze przedszkolaki uczą się patriotyzmu od starszych uczniów
 • Przedszkolaki uczestniczą w uroczystościach szkolnych
 • Przedszkolaki uczestniczą w uroczystościach szkolnych.
 • Przedszkolaki w przyszłości mogą doskonalić swoje umiejętności wokalne pod okiem ekspertów.
 • Przedszkolaki są w Szkole Odkrywców Talentów
 • Przedszkolaki dbają o swoja kulturę fizyczną bo mają za wzór dobrych sportowców wśród starszych uczniów.
 • Uroczystość nadania szkole imienia Orła Białego
 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6
Opis
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 14 funkcjonuje już od wielu lat. Sala znajduje się na parterze w budynku szkoły, jest dostosowana do potrzeb dzieci 6-letnich: przestronna, jasna, kolorowa, wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Wychowankowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, sali gimnastycznej, biblioteki oraz pracowni komputerowej.
Przedszkolaki raz w tygodniu wyjeżdżają na naukę pływania. Dzieci uczą się w ciekawy sposób poznawać świat jak również wzajemnego szacunku i tolerancji. Uczestniczą w spotkaniach muzycznych, zajęciach profilaktycznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Wspieramy dzieci w odkrywaniu własnych talentów w ramach realizacji projektu "Szkoły odkrywców talentów".
Nasi wychowankowie korzystają z boiska wielofunkcyjnego szkoły oraz nowoczesnego placu zabaw znajdującego się w Przedszkolu nr 2 należącego do naszego Zespołu.
Zapewniamy możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej i wsparcia logopedy. Nasze dzieci są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole, wskazują to coroczne badania dojrzałości szkolnej.

Historia

Kontakty zagraniczne

Personel
W oddziale przedszkolnym kadrę stanowią nauczyciele dyplomowani z bogatym doświadczeniem pedagogicznym:
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 • nauczyciel języka angielskiego,
 • nauczyciel religii.
Godziny otwarcia od
7.00 - 16.30
Godziny otwarcia uwagi
Możliwość dostosowania do potrzeb rodziców.
Dodatkowe zajęcia
Realizowane są programy własne, ekologiczne, profilaktyczne m.in.
 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Moje miasto bez elektrośmieci”
 • „Głośne czytanie”
oraz zajęcia plastyczne, muzyczne, ekologiczne.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe