Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej
Tomaszów Mazowiecki
Adres
J.U.Niemcewicza 50//56, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon
44 724 20 61
E-mail
tmsp13@wp.pl
Strona www
sp13.neostrada.pl
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Budynek Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego
  • Sala zajęć
  • Stołówka szkolna
  • Biblioteka
  • Świetlica
  • Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1
Opis
Oddział przedszkolny mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Usytuowany jest na I piętrze budynku.   
Obok sali znajduje się toaleta dostosowana do wieku dzieci. Oddział przedszkolny funkcjonuje w godz. 8.00- 13.00/13.30. Zajęcia z dziećmi prowadzi nauczyciel wychowania przedszkolnego. W trakcie zajęć realizowany jest program nauczania zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki uczą się również języka angielskiego i religii. Dzieci biorą udział w teatrzykach, audycjach muzycznych, lekcjach edukacyjno-integracyjnch, wycieczkach zaplanowanych wcześniej z rodzicami. Szkoła zapewnia przedszkolakom opiekę logopedyczną, psychologiczno-pedagogiczną oraz opiekę pielęgniarki szkolnej. Dzieci mają do dyspozycji stołówkę szkolną, świetlicę, salę gimnastyczną, bibliotekę, salę komputerową, plac zabaw. Oddział przedszkolny wyposażony jest w meble odpowiednie do wieku
i wzrostu dzieci oraz pomoce dydaktyczne i zabawki. Teren szkoły jest ogrodzony. 
Języki obce
Tak
Zajęcia sportowe
Tak
Religia
Tak
Ogródek przedszkolny
Tak
Personel
Kadrę pedagogiczną oddziału przedszkolnego  stanowią wykwalifikowani nauczyciele. Wszyscy mają odpowiednie, wymagane przez MEN, kwalifikacje zawodowe. Oprócz wychowawców kadrę przedszkola tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli-specjalistów: logopeda, pedagog. Pracę pedagogiczną wspiera personel administracji i obsługi zapewniając dzieciom wszelką pomoc i bezpieczeństwo.
Godziny otwarcia od
Godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb większości rodziców, zawartych we wnioskach kwalifikacyjnych.
Osiągnięcia
Dzieci biorą udział w licznych  konkursach wewnątrzszkolnych, projektach np.: "Zdrowo jem, więcej wiem", w akcjach: "Pełna miska dla schroniska", Gorączka złota", Śniadanie daje moc", "Żonkil nadziei".
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
25