Tomaszów Mazowiecki
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1
Adres
J.U.Niemcewicza 50/56, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon
44 724 20 61
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Kamilla Madzio
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Budynek Szkoły Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego
  • Sala zajęć
  • Stołówka szkolna
  • Biblioteka
  • Świetlica
  • Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1
Opis
Oddział przedszkolny mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Usytuowany jest na I piętrze budynku. Obok sali znajduje się toaleta dostosowana do wieku dzieci. Oddział przedszkolny funkcjonuje w godz. 8.00- 13.00/13.30. Zajęcia z dziećmi prowadzi nauczyciel wychowania przedszkolnego. W trakcie zajęć realizowany jest program nauczania zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki uczą się również języka angielskiego i religii. Dzieci biorą udział w teatrzykach, audycjach muzycznych, lekcjach edukacyjno-integracyjnch, wycieczkach zaplanowanych wcześniej z rodzicami. Szkoła zapewnia przedszkolakom opiekę logopedyczną, psychologiczno-pedagogiczną oraz opiekę pielęgniarki szkolnej. Dzieci mają do dyspozycji stołówkę szkolną, świetlicę, salę gimnastyczną, bibliotekę, salę komputerową, plac zabaw. Oddział przedszkolny wyposażony jest w meble odpowiednie do wieku
i wzrostu dzieci oraz pomoce dydaktyczne i zabawki. Teren szkoły jest ogrodzony.
Personel
Kadrę pedagogiczną oddziału przedszkolnego  stanowią wykwalifikowani nauczyciele. Wszyscy mają odpowiednie, wymagane przez MEN, kwalifikacje zawodowe. Oprócz wychowawców kadrę przedszkola tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli-specjalistów: logopeda, pedagog. Pracę pedagogiczną wspiera personel administracji i obsługi zapewniając dzieciom wszelką pomoc i bezpieczeństwo.
Godziny otwarcia od
Godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb większości rodziców, zawartych we wnioskach kwalifikacyjnych.
Osiągnięcia
Dzieci biorą udział w licznych  konkursach wewnątrzszkolnych, projektach np.: "Zdrowo jem, więcej wiem", w akcjach: "Pełna miska dla schroniska", Gorączka złota", Śniadanie daje moc", "Żonkil nadziei".
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia sportowe