Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - Technik mechanik N
Nazwa oddziału

 Technik mechanik N

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Kierunek z rozszerzeniem: operator produkcji.

Nauczymy Cię:

üwytwarzać części maszyn i urządzeń,

ümontować, uruchamiać i obsługiwać maszyny i urządzenia,

üorganizować procesy produkcji,

üpodstaw funkcjonowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

 Perspektywy –praca:

üzakłady  produkcyjne części, podzespołów, zespołów i urządzeń mechanicznych,

üserwisy fabryczne urządzeń mechanicznych,

üdziałalność usługowa w zakresie produkcji, diagnostyki oraz napraw urządzeń mechanicznych.