Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - Technik handlowiec L
Nazwa oddziału

 Technik handlowiec L

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

üZawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy.

üAbsolwenci szkoły przygotowani są do pracy w działach handlowych firm, instytucjach promocji, reklamy i marketingu.

üTechnik handlowiec jest również w pełni przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.

üJest to kierunek kształcący przedstawicieli handlowych, specjalistów od marketingu i reklamy, menadżerów, przygotowujący absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.

üAbsolwent przygotowany jest również do zakładania i samodzielnego prowadzenia własnej działalności handlowej.


Rozszerzenie wirtualny handel przygotuje Cię dodatkowo do:

-profesjonalnego tworzenia i zarządzania własnym przedsiębiorstwem internetowym za pomocą otwartej platformy PrestaShop,

-prowadzenia marketingu internetowego oraz telemarketingu.