Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - Technik pojazdów samochodowych C
Nazwa oddziału

 Technik pojazdów samochodowych C

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Nauczymy Cię:

üdiagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,

üobsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,

üorganizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

 Perspektywy –praca:

üsalony obsługi i sprzedaży samochodów,

üzakłady produkcyjne i naprawcze

üpojazdów samochodowych,

üstacje kontroli pojazdów,

üprzedsiębiorstwa transportu samochodowego,

üwłasna działalność gospodarczą w zakresie napraw i diagnostyki pojazdów samochodowych.

Umożliwiamy odbycie bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B.