logo nabor sztum
informator
naglowek
Wolne miejsca w oddziałach
 Liczba wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach
uwaga Dla każdego oddziału podano liczbę wolnych miejsc (np. 2 wolne miejsca)
oraz całkowitą liczbę miejsc w tym oddziale.
nazwa szkoły i oddziału liczba wolnych miejsc / liczba miejsc
Liceum Ogólnokształcące w Sztumie
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 13 Klasa biotechnologiczno-medyczna
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 14 Klasa cybertechnologiczna
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 Klasa socjologiczno-prawna
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 17 Klasa sportowo-obronna

Technikum nr 1 w Sztumie
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 28 Technik ekonomista
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 14 Technik logistyk
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 20 Technik informatyk

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Barlewiczkach
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 22 Mechanik pojazdów samochodowych
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 21 Kucharz

Technikum nr 2 w Barlewiczkach
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 18 Technik rolnik
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 20 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 13 technik pojazdów samochodowych
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 13 Technik informatyk służba więzienna
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 15 Technikżywienia i usług gastronomicznych
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 16 Technik hotelarstwa

Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu
28 miejsc(a) / wolne miejsca: 26 klasa mundurowa
15 miejsc(a) / wolne miejsca: 10 klasa menadżerska
15 miejsc(a) / wolne miejsca: 14 medyczno-kosmetyczny

Technikum w Dzierzgoniu
15 miejsc(a) / wolne miejsca: 1 technik obsługi turystycznej

Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu
30 miejsc(a) / wolne miejsca: 15 wielozawodowa

Powrót