Sztum
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Sztum
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące w Sztumie ul.Kasprowicza 3, 82-400 Sztum 56 0/0
Klasa biotechnologiczno - medyczna 7 0/0
Klasa cybertechnologiczna 15 0/0
Klasa socjologiczno - prawna 7 0/0
Klasa sportowo - obronna 12 0/0
Klasa event - manager 15 0/0
Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu ul.Tadeusza Zawadzkiego Zośki 15, 82-440 Dzierzgoń 22 0/0
PROFIL INFORMATYCZNY 11 0/0
PROFIL HUMANISTYCZNY 10 0/0
PROFIL MUNDUROWY 1 0/0
PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY 0 0/0
Technikum nr 1 w Sztumie ul.Kasprowicza 3, 82-400 Sztum 46 0/0
Technik ekonomista 15 0/0
Technik logistyk 23 0/0
Technik informatyk 8 0/0
Technikum nr 2 w Barlewiczkach ul.Barlewiczki 13, Barlewiczki, 82-400 Sztum 97 0/0
technik informatyk (G) 20 0/0
technik pojazdów samochodowych(G) 12 0/0
technik rolnik (G) 10 0/0
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (G) 12 0/0
technik budownictwa(G) 8 0/0
technik hotelarstwa (G) 14 0/0
technik handlowiec (G) 14 0/0
technik mechanik(G) 0 0/0
technik żywienia i usług gastronomicznych(G) 7 0/0
Technikum w Dzierzgoniu ul.Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń 2 0/0
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 2 0/0
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 0 0/0
TECHNIK GEODETA 0 0/0
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Barlewiczkach ul.Barlewiczki 13, Barlewiczki, 82-400 Sztum 5 0/0
IF (G) 5 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu ul.Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń 1 0/0
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 1 0/0