W sprawach zasad procesu rekrutacji
Żłobki Miejskie w Szczecinie:
W sprawach pomocy technicznej
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe: