Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - 1 LD LINGWISTYCZNA
Nazwa oddziału

 1 LD LINGWISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

język polski

język włoski

Opis

KLASA LINGWISTYCZNA

Patronat Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, język angielski, język włoski.

Przedmiot dodatkowy: sztuka retoryki

Pierwszy język nowożytny:

język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

j. włoski rozszerzony realizowany od podstaw.

Dlaczego warto wybrać klasę lingwistyczną?

Klasa dla osób o szerokich horyzontach i zainteresowania humanistycznych,  dla tych, którym pasją jest nauka języków obcych, którzy posiadają zdolności językowe i pragną kontynuować swoją edukację w dowolnym miejscu świata.

 Profil przygotowujący do dalszego kształcenia na kierunkach lingwistycznych, filologiczny, na turystyce i europeistyce.