Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1La -ogólna
Nazwa oddziału

 1La -ogólna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Język polski

 Geografia

 Matematyka

Opis

Klasa ogólna - przeznaczona dla osób o niesprecyzowanych jeszcze zainteresowaniach. Uwzględniając pojawiające się preferencje uczniów Dyrektor szkoły może ustalić dodatkowe przedmioty lub zwiększyć wymiar godzinowy realizowanych przedmiotów. Realizacja programu rozszerzonego z matematyki gwarantuje dobre przygotowanie do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.