Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - 1A_t. spedytor
Nazwa oddziału

 1A_t. spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Oddział kształcący w zawodzie technik spedytor

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz kwalifikacje:
- organizacja i nadzorowanie transportu,
- obsługa klientów i kontrahentów.

Wykwalifikowany Technik spedytor:
- współpracuje z klientem w celu przygotowania i realizacji usługi transportowej,
- doskonale orientuje się w przepisach dotyczących przewozu ładunków,
- potrafi zaplanować uformowanie paletowych, pakietowych i kontenerowych jednostek ładunkowych,
- organizuje procesy transportowe we wszystkich gałęziach transportu,
- prowadzi pełną dokumentację dotyczącą wykonywanych czynności,
- posiada wiedzę dotyczącą mocowania ładunków w różnych środkach transportu
- sporządza harmonogram czasu pracy środka transportu, kalkuluje koszty transportu,
- dobiera opakowania do przewożonych ładunków.