Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - KLASA WSTĘPNA Z JĘZYKIEM WŁOSKIM
Nazwa oddziału

 KLASA WSTĘPNA Z JĘZYKIEM WŁOSKIM

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język włoski

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian predyspozycji językowych

Opis

Klasa wstępna to rok przygotowujący do czteroletniej nauki w klasie dwujęzycznej. Realizacja tego rocznego kursu pozwala na osiągnięcie  poziomu znajomości języka włoskiego A2, który w kolejnych latach umożliwi uczestniczenie w zajęciach dwujęzycznych z wybranych przedmiotów oraz w  zajęciach prowadzonych przez native speakerów. Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w klasie wstępnej rozkłada się następująco:

język włoski: 18 godzin

język polski: 2 godziny

matematyka: 2 godziny

wychowanie fizyczne: 3 godziny

zajęcia z wychowawcą: 1 godzina

Po ukończeniu klasy wstępnej, uczeń w kolejnym roku szkolnym będzie poza rekrutacją przyjęty do  klasy I dwujęzycznej w XI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, gdzie realizowane będzie  nauczanie dwujęzyczne z dwóch przedmiotów ogólnokształcących  (np. geografii, biologii, WOS, historii) oraz  przedmiotów realizowanych w oparciu o programy autorskie.


Obowiązkwy sprawdzian z predyspozycji językowych 09 czerwca 2021 r. godzina 16.00