Szczecin
Technikum
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie - technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika organizacji turystyki,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
  • HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • HTG.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach

Kształcąc się w tym zawodzie poznasz branżę turystyczną, tajniki  pracy z klientem jako pilot, rezydent, przewodnik i pracownik biura podróży. Nauczysz się przygotowywać, sprzedawać, realizować i rozliczać imprezy, oraz usługi turystyczne.  Poznasz najnowsze trendy rozwoju turystyki i systemy rezerwacyjne, oraz odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci poznać i wybrać wymarzony zawód.
Absolwenci mogą podjąć pracę:
- jako pracownicy biur podróży, piloci i rezydenci oraz animatorzy,
- w obiektach noclegowych takich jak hotele i pensjonaty,
- na promach i statkach wycieczkowych,
- jako pracownicy obiektów i atrakcji turystycznych oraz punktów informacji turystycznej.