Szczecin
Technikum
Technikum Ogrodnicze - technik weterynarii (tw)
Nazwa oddziału

 technik weterynarii (tw)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Zawód technika weterynarii polecany jest osobom, które:

  • kochają zwierzęta,
  • chcą się nimi opiekować i wykonywać czynności, niewymagające specjalistycznej wiedzy medycznej lekarza weterynarii,
  • są zainteresowane prowadzeniem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
  • pragną pracować w firmach produkcji żywności.

W trakcie nauki realizowane są zajęcia z zakresu opieki nad zwierzętami domowymi oraz inspekcji weterynaryjnej.