Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - G- technik geodeta
Nazwa oddziału

 G- technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

TECHNIK GEODETA

Geodeta to zawód kluczowy dla gospodarki każdego kraju. Odgrywa niezastąpioną rolę we wspomaganiu takich dziedzin gospodarki jak budownictwo, przemysł, transport, rolnictwo, administracja państwowa i wiele innych. Jest zawodem praktycznym, nowoczesnym i wciąż szybko się rozwijającym.

Stereotypowy obraz geodety przedstawia go jako pracownika wykonującego pomiary w terenie oraz tworzącego opracowania kartograficzne. W rzeczywistości praca w geodezji jest znacznie bardziej rozmaita. Do zajęć geodety zaliczyć można: projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych, wykonywanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa, projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych i satelitarnych, obliczanie i przetwarzanie wyników pomiarów, opracowań i zobrazowań, tworzenie baz danych, ortofotomapy oraz dokumentacji geodezyjnej.

Zatrudnienie:

Absolwenci, którzy zakończyli naukę na profilu technik geodeta, mają możliwość podjęcia pracy w:

·   - przedsiębiorstwach geodezyjnych zajmujących się całym przekrojem usług geodezyjnych,

      -  własnych firmach geodezyjnych,

      - urzędach i ośrodkach zajmujących się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną.

Dalszy rozwój:

Rozwój współczesnych technologii oraz cyfryzacja spowodowały ewolucję całej geodezji, a nawet powstanie całkiem nowych jej dziedzin. Daje to absolwentom, po kontynuacji nauki na uczelni wyższej lub wyspecjalizowaniu umiejętności w pracy, możliwość dalszego rozwoju zarówno w geodezji mierniczej, jak i pracy w kolejnych dziedzinach, m.in.: Geodezja wyższa, Kartografia, Fotogrametria, Hydrografia czy Geoinformatyka. Po ukończeniu uczelni wyższej możliwa jest także kontynuacja rozwoju w kierunku naukowo-badawczym i praca na wydziałach geodezyjnych uczelni wyższych.