Szczecin
Technikum
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

Opis

Klasa w zawodzie Technik informatyk.


Specjalizacje:

1. Tworzenie gier komputerowych
2. Grafika komputerowa i komunikacja wizualna