Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - A - klasa matematyczno-technologiczna
Nazwa oddziału

 A - klasa matematyczno-technologiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

Klasa przygotowująca do dalszego kształcenia na kierunkach politechnicznych i ścisłych. Równocześnie uczniowie tej klasy realizują program rozszerzonego języka obcego nowożytnego, który mogą wybrać między językiem angielskim i niemieckim. Drugi język obcy realizowany w mniejszej ilości godzin uczeń również wybiera między niemieckim, hiszpańskim lub angielskim (jeśli w rozszerzeniu wybrany był język niemiecki). Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski lub język niemiecki, fizyka. Podjęcie nauki języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym będzie możliwe tylko przy odpowiedniej liczbie chętnych - minimum 12 osób na grupę.

Możliwości wyboru drugiego języka obcego nowożytnego:

- język hiszpański - od podstaw,

- język niemiecki - kontynuacja po szkole podstawowej,

- język angielski - kontynuacja dla uczniów, którzy wybiorą język niemiecki na poziomie rozszerzonym.