Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - MEDYCZNA
Nazwa oddziału

 MEDYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Biologia

 Język angielski

Opis

KLASA MEDYCZNA

Patronat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia, język angielski.

 Przedmiot dodatkowy: badania mikroskopowe i laboratoryjne w medycynie.

 Pierwszy język nowożytny:

 język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:
j. włoski ( od podstaw),
j. niemiecki (od podstaw),

j. rosyjski ( od podstaw).

 

Dlaczego warto wybrać klasę medyczną?

    Oferta dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach medycznych: na analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji, stomatologii; biologii, chemii, itd. Jest to także klasa dla uczniów, którzy zainteresowani są przedmiotami przyrodniczymi i chcą zdobyć atrakcyjny oraz poszukiwany zawód. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjnej w szkole i na wydziałach Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz na PUM. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 Zajęcia dodatkowe:

 – udział w projekcie ,, Licealista w świecie nauki’’ organizowanego przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt;

 – współpraca z Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie;

 – Współpraca z Wydziałem Biotechnologii;

 – realizacja programu MAM PUM Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego;

 – zajęcia laboratoryjne ,,Badania w medycynie z zakresu biologii i chemii’’.