Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące - humanistyczno - językowa
Nazwa oddziału

 humanistyczno - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Drugi język obcy nowożytny
 • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

                Kierunek ma na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań lingwistycznych oraz humanistycznych (rozszerz. historia, dodatkowo: kultura norweska). Oferta skierowana jest do osób, które pragną rozwijać swoje pasje twórcze. Są kreatywne, ciekawe świata, odważne  w realizacji własnych projektów. Znajdą tu miejsce także Ci, którzy do tej pory nie mieli okazji lub nie potrafili zaprezentować swoich umiejętności.


 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TĘ KLASĘ?

·

 •    rzetelne przygotowanie do matury (lekcje, konsultacje, fakultety, dodatkowe zajęcia poza szkołą),
 •   dodatkowy przedmiot: kultura norweska- poznanie kultury krajów skandynawskich oraz podstaw języka norweskiego, umożliwiających prosta komunikację (jesteśmy organizatorami projektu „Wieczór z Norwegią”, organizowanego w ramach miejskich „Dni Skandynawskich”),
 •       zdawalność matury z  języków obcych  na bardzo wysokim poziomie,
 •       zdawalność matury z historii rozszerzonej - jeden z najwyższych wyników        w Szczecinie (2015, 2016, 2017),
 •   projekty grupowe, nacisk na kształcenie kompetencji miękkich, w tym interpersonalnych (cenionych wśród pracodawców),
 •      zwiększona liczba godzin zajęć z języka angielskiego pozwala na opanowanie języka angielskiego na poziomie B2 (w sposób komunikatywny w mowie i w piśmie),
 •       również język niemiecki w zwiększonej liczbie godzin pozwala na gruntowne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym,   
 •       przygotowanie do uzyskania certyfikatów  FCE- First Certificate English oraz Goethe Zertifikat (50% kosztów pokrywa szkoła),
 •      przygotowanie i udział w Olimpiadzie Historycznej, wojewódzkiego turnieju IPN „Zamieszajmy w peerelowskim kotle” i in.,
 •       poznawanie języka i historii przez praktykę:                                          - wycieczki zagraniczne- projekt „Kulturalnie przez Europę”- Hiszpania, Chorwacja, Italia, Grecja oraz  Dania- Kopenhaga
 •       we współpracy z CDP i Urzędem Marszałkowskim: Niemcy- Berlin, Poczdam,
 •       udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie,
 •       zajęcia z wolontariuszami International School AISEC Polska,
 •       projekty międzynarodowe – współpraca z Ystad w Szwecji,
 •       zajęcia na uczelni, Wdział Filologiczny US: anglistyka, polonistyka,
 •      zajęcia praktyczne w  instytucjach kultury: Centrum Dialogu Przełomy (w tym coroczny wolontariat przy organizacji Europejskiej Nocy Muzeów- Plac zabaw w stylu retro przy CDP) Muzeum Narodowe, IPN,

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

·       Wydział Filologii US: anglistyka i skandynawistyka (patronat nad klasą),

·       Instytut Goethego,

·       Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych,

·       International School AISEC Polska,

·       Muzeum Narodowe Centrum Dialogu Przełomy,

·       IPN Szczecin,

·       Książnicą Pomorską,

·       Stowarzyszeniem na Rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie (opieka nad grobami),


CO DALEJ PO TYM KIERUNKU? ( przykładowe możliwości dalszego kształcenia)

 

·     filologia angielska / germańska,

·      filologia polska,

·      filologia skandynawska,

·      prawo, administracja,

·      historia, filozofia,

·      archeologia,

·     dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

·      stosunki międzynarodowe,

·      bezpieczeństwo narodowe / wewnętrzne,

·      politologia, socjologia, praca socjalna,

·      kulturoznawstwo.