Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące - 1B (przyrodniczo-medyczna)
Nazwa oddziału

 1B (przyrodniczo-medyczna)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język angielski

Opis

Klasa rozwija zainteresowania przyrodnicze, tutaj poszerzysz swoją wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku naturalnym. Dowiesz się, jakie zależności zachodzą w przyrodzie, wyrobisz umiejętności kojarzenia i wnioskowania oraz samodzielnego poszukiwania wiedzy. Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych, medycznych i ekonomicznych.