Szczecin
Technikum
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie - technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonymjęzyk angielski

Dodatkowe umiejętności: animator czasu wolnego

Języki obce: język angielski i język niemiecki

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Kwalifikacje w zawodzie:

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Zwiedzaj świat. To lepsze niż najpiękniejszy sen”
Ray Bradbury

 

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI  

dla osób, które mają łatwość i chęć nauczenia się języków obcych, są komunikatywne, pragną podróżować po świecie albo pokazywać piękno naszego kraju turystom z zagranicy. Do zadań technika obsługi turystycznej należy opracowywanie programów i kalkulowanie różnych form imprez turystycznych; zamawianie i rozliczanie usług turystycznych; organizowanie sprzedaży usług turystycznych; współpraca z gestorami bazy noclegowej, przewodnikami turystycznymi, pilotami wycieczek, dysponentami transportu oraz firmami ubezpieczeniowymi, stosowania systemów komputerowej informacji i rezerwacji usług turystycznych. Dlatego ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: organizowania działalności turystycznej, organizowania imprez i usług turystycznych, obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczania imprez i usług turystycznych. Dodatkową umiejętnością, którą zdobędziesz to animator czasu wolnego

Po ukończeniu nauki możesz:

 • pełnić funkcję pilota, rezydenta, przewodnika oraz animatora,

 • podjąć pracę w biurach podróży, obiektach noclegowych takich jak hotele i pensjonaty, na promach i statkach wycieczkowych, na lotniskach,

 • zostać pracownikiem obiektów i atrakcji turystycznych oraz punktów informacji turystycznej

oraz studiować m.in. na takich kierunkach, jak:

 • Turystyka i rekreacja
 • Gastronomia i Hotelarstwo
 • Ekonomia
 • Logistyka
 • Agroturystyka
 • Zarządzanie i marketing

Lubisz podróżować, poznawać ciekawych ludzi - zostań technikiem organizacji turystyki!

Przeciwskazania: zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia znacznego stopnia narządu wzroku, słuchu, układu nerwowego, oddechowego, znaczne wady wymowy, znaczne ograniczenia sprawności ruchowej kończyn, zwłaszcza rąk.