Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - RW- technik robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 RW- technik robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to atrakcyjny zawód poszukiwany na rynku pracy. Roboty wykończeniowe stanowią większość prac w procesie budowlanym w  nowo wznoszonych budynkach, a modernizacje i remonty to prawie w całości „wykończeniówka”. Rozwój budownictwa oraz eksploatacja istniejących budynków stwarza nieustannie, kolejne zapotrzebowanie na fachowców w zakresie robót wykończeniowych. Nauka w technikum umożliwia zdobycie umiejętności wykonawcze , a także w zakresie kontroli i rozliczania robót budowlanych. Kształcenie w tym zawodzie będzie rozszerzone o elementy projektowania wnętrz ze szczególnym naciskiem na znajomość materiałów i technologii wykończenia wnętrz, które będą bardzo przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Absolwent technikum jest w pełni przygotowany do zakładania i prowadzenia własnej firmy działającej  w zakresie wykonywania i rozliczania robót budowlanych, która ma wszelkie szanse zaistnienia na rynku pracy w kraju i za granicą.
KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.11.

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

K2

BUD.25.

Organizacja, kontrola i kosztorysów robót budowlanych.