Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej - Klasa językowa - wojskowa - p
Nazwa oddziału

 Klasa językowa - wojskowa - p

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

W klasie językowej elementy wybranych przedmiotów (historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa) prowadzone są w języku angielskim.

Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym doskonale przygotowuje do egzaminu maturalnego.


Klasa mundurowa.

Bierzemy udział w Pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" - jako jedyna szkoła w Szczecinie. Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści dla uczniów, w postaci:odbycia skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej oraz przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.