Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej - Technik usług fryzjerskich - p
Nazwa oddziału

 Technik usług fryzjerskich - p

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego oraz dyplomu technika informatyka. W trakcie nauki można uzyskać świadectwa potwierdzające kwalifikacje:

  • Projektowanie fryzur
  • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Szkoła wykazuje 100% zdawalność egzaminów zawodowych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnej pracowni oraz salonach fryzjerskich.

Absolwent klasy fryzjerskiej pozna zagadnienia związane z:

  • wykonywaniem w pełnym zakresie usług fryzjerskich,
  • najnowszymi osiągnięciami fryzjerstwa i stylizacji,
  • z dobieraniem kolorystyki: włosów, makijażu, ubioru,
  • z organizacją salonu fryzjerskiego