Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej - Technik informatyk - p
Nazwa oddziału

 Technik informatyk - p

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego oraz dyplomu technika informatyka. W trakcie nauki można uzyskać świadectwa potwierdzające kwalifikacje:

  • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczniowie mają możliwość zdobycia zewnętrznych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe CISCO oraz MICROSOFT.