Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna - 1_EPS
Nazwa oddziału

 1_EPS

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Plastyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Elektromechanik pojazdów samochodowych jest zawodem związanym z obsługą pojazdów samochodowych. W ostatnich latach bardzo dynamiczny rozwój motoryzacji spowodował, iż znacząco wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, diagnozowania, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, w których stosuje się wiele elektrycznych i elektronicznych zespołów oraz układów. Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje, obsługuje i naprawia układy elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych, w tym m.in. systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Ponadto instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne, w tym połączone magistralami danych. Wykonując swoją pracę potrafi przyjąć samochody lub zespoły czy podzespoły samochodowe do naprawy i sporządza dokumentację ich przyjęcia. Wykorzystując metody diagnostyczne, wykrywa niesprawności lub uszkodzenia elementów i ustala ich przyczyny. Po dokonanej diagnostyce określa sposób naprawy niesprawności, podejmując decyzję stosowne do zaistniałej sytuacji. Potrafi również wymontować niesprawny zespół, zweryfikować jego stan, oraz wymienić lub naprawić uszkodzony element lub układ. W ramach okresowej obsługi urządzeń wyposażenia elektrycznego wykonuje on badania diagnostyczne układów elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych oraz usuwa wykryte usterki. W swojej pracy posługuje się wiadomościami dotyczącymi dopuszczenia pojazdu do ruchu a także potrafi posługiwać się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętarkami o napędzie elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostyczne. Realizując poszczególne zadania zawodowe elektromechanik pojazdów samochodowych przestrzega podstawowych przepisów prawa, w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ergonomii i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.