Szczecin
Technikum
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej - P_TP – Technik Programista: 1C (klasa dwujęzyczna)
Nazwa oddziału

 P_TP – Technik Programista: 1C (klasa dwujęzyczna)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego: część pisemna (03.06.2019 godz. 16:00), część ustna (04.06.2019 od godz. 08:00)

Opis

Jedna klasa:

TI c - 28 osób (dwujęzyczna)

Dwujęzyczność w naszej szkole to innowacyjna forma nauczania języka obcego, która jest ściśle związana ze zintegrowanym kształceniem językowo-przedmiotowym. W tej klasie matematyka i fizyka nauczane są dwujęzycznie w zakresie rozszerzonym. Dodatkowo uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin j. angielskiego. Dzięki temu bardzo dobrze przygotowują się do zdania matury na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym. Daje to możliwość szerokiego wyboru kierunków studiów.

Od roku szkolnego 2019/2020 w zawodzie Technik Programista występują dwie kwalifikacje:
  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji