Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1LSd
Nazwa oddziału

 1LSd

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Biologia

 Wychowanie fizyczne

Opis

Klasa ogólna - usportowiona przeznaczona dla młodzieży, która chciałaby rozwijać się sportowo.