Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1LSc
Nazwa oddziału

 1LSc

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

Opis

Klasa biologiczno - chemiczna przeznaczona dla uczniów, którzy chcą rozwijać sie w naukach przyrodniczych. Uczniowie w ramach zajęć uczestniczą w zajęciach w laboratoriach uczelni wyższych, biorą udział w realizacji projektów uczelnianych.