Szczecin
Technikum
Technikum Technologii Drewna Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1TS
Nazwa oddziału

 1TS

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy chcieliby poznać bliżej zawód Technika technologii drewna. Uczniowie oprócz wiadomości teoretycznych maja na miejscu znakomicie wyposażone warsztaty szkolne w których nabywają umiejętności praktycznych.