Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIII Liceum Ogólnokształcące - P_matematyczno - fizyczny
Nazwa oddziału

 P_matematyczno - fizyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język obcy nowożytny

Opis

dla uczniów, którzy zamierzają zdawać maturę na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki, a w przyszłości studiować: informatykę, matematykę, fizykę lub kierunki politechniczne. Szczególnie jednak, dla tych, którzy chcą brać udział w olimpiadach: matematycznej, fizycznej, informatycznej, astronomicznej oraz wiedzy technicznej.