Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIII Liceum Ogólnokształcące - P_matematyczno - przyrodniczy
Nazwa oddziału

 P_matematyczno - przyrodniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

uczniowie tej klasy będą realizować w zwiększonym  godzinowym zakresie matematykę, fizykę i geografię, co umożliwi im zdanie matury na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów (zainteresowanym udział w olimpiadzie geograficznej, wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości), a następnie podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych i/lub ekonomicznych.