Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIII Liceum Ogólnokształcące - P_biologiczno – chemiczny
Nazwa oddziału

 P_biologiczno – chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

dla uczniów zainteresowanych studiowaniem: medycyny, biologii, biotechnologii, ochrony środowiska i innych nauk przyrodniczych.
Dla chętnych, możliwość przygotowania się do udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej i ekologicznej.