Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIII Liceum Ogólnokształcące - P_społeczno - prawny
Nazwa oddziału

 P_społeczno - prawny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język polski

 Język obcy nowożytny

Opis

dla uczniów zamierzających studiować: prawo, dziennikarstwo, ekonomię, politologię, stosunki międzynarodowe także dla zainteresowanych: filologią polską, angielską lub niemiecką.
Oprócz realizacji rozszerzonego programu historii i wiedzy o społeczeństwie, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z dodatkowego przedmiotu elementy prawa. Zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach tego przedmiotu będą odbywały się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do olimpiad: historycznej, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o prawach człowieka oraz literatury i języka polskiego.