Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - 1 C2 (biologiczno-medyczna)
Nazwa oddziału

 1 C2 (biologiczno-medyczna)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

Opis

 • rozszerzony program nauczania biologii i chemii,
 • rozszerzony program nauczania matematyki,
 • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,
 • dodatkowe zajęcia prowadzone w laboratoriach uczelni wyższych,
 • współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

  Nauczycielem biologii w tej klasie będzie mgr Jolanta Stasiak, nauczyciel szczególnie ceniony przez uczniów za perfekcyjne przygotowanie i prowadzenie zajęć, którego uczniowie osiągają najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym. Z zaangażowaniem przygotowuje chętnych do olimpiad i konkursów biologicznych.

  Nauczycielem chemii w tej klasie będzie dr Monika Gąsiorowska, ceniona przez uczniów za wielką wiedzę i umiejętności praktyczne, preferuje nauczanie chemii poprzez intensywne zajęcia laboratoryjne, skutecznie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz do olimpiad i konkursów chemicznych.