Szczecin
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - P_1C - klasa medyczna biologiczno-chemiczno-fizyczna
Nazwa oddziału

 P_1C - klasa medyczna biologiczno-chemiczno-fizyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

Opis

Jeśli masz naturę badacza i odkrywcy, fascynuje Cię świat fauny i flory to ta klasa jest dla Ciebie...

Klasa medyczna objęta jest patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni: w klasie drugiej uczęszczają na laboratoria chemiczne, płatne przez rodziców, w klasie trzeciej - na wykłady z biologii. Profil przygotowuje do matury rozszerzonej z biologii, chemii i fizyki.

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej, przeprowadzając eksperymenty zarówno chemiczne, biologiczne  jak i fizyczne.

Przykładowe kierunki studiów: lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna.