Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XVIII Liceum Ogólnokształcące - P- 1D – ekonomiczna
Nazwa oddziału

 P- 1D – ekonomiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Informatyka

 Geografia

Opis

1D – profil ekonomiczny

Jeśli jesteś dociekliwy, szukasz szerokiej wiedzy o współczesnym świecie, zarówno w aspekcie społeczno-politycznym, jak i ekonomiczno – gospodarczym oraz kulturowym, to klasa ekonomiczna spełni Twoje oczekiwania. Kształcenie w klasie o profilu ekonomicznym umożliwia zdobycie podstawowych umiejętności związanych z funkcjonowaniem człowieka w warunkach gospodarki rynkowej. Rozszerzone matematyka i geografia oraz angielski lub informatyka wsparte przedmiotami uzupełniającymi, takimi, jak: podstawy ekonomii czy zarządzanie nieruchomościami, pomogą Ci z sukcesem przygotować się do podjęcia studiów z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, stosunków międzynarodowych, gospodarki przestrzennej, logistyki. Możesz również rozwinąć swoje pasje żeglarskie biorąc udział w zajęciach sportowych. Zajęcia z żeglarstwa oferują swoim uczestnikom patent żeglarski. Ratownictwo medyczne rozwinie w Tobie poczucie odpowiedzialności i chęć niesienia pomocy innym.