Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - P_Ślusarz
Nazwa oddziału

 P_Ślusarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Ślusarz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Ślusarz to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej.

 

KWALIFIKACJE

 

Uczeń kształcący się w zawodzie ślusarz, zdaje tylko jeden egzamin, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia uczeń może kontynuować kształcenie w branżowej szkole II stopnia w zawodach na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia.

 

CERTYFIKATY

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji..

 

PRZEDMIOTY W KSZTALCENIU ZAWODOWYM

 

język angielski zawodowy,

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy wykonywania prac pomocniczych mechanika

Montaż i demontaż prostych elementów maszyn i urządzeń

Obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń

Naprawa i konserwacja prostych elementów maszyn i urządzeń

Kompetencje personalne i społeczne

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

  • budowaniu prostych konstrukcji stalowych, np. krat, bram, ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych;

  • konserwowaniu i naprawie urządzeń komunalnych, np. zamków, zasuw, zawiasów, prostych elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i wentylacyjnych, w różnych budynkach;

  • naprawianiu sprzętu domowego, np. maszyn do szycia, młynków, robotów kuchennych, wentylatorów, pralek;

  • naprawianiu prostych mechanizmów w nadwoziach pojazdów mechanicznych, takich jak zamki, blokady, podnośniki;

  • wytwarzaniu, naprawianiu i odtwarzaniu metalowych wyrobów artystycznych, np. świeczników, kandelabrów, żyrandoli, okuć.

  • realizowania prac związanych z wykonywaniem i naprawą elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

MOŻLIWOŚCIU ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

 

Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje możliwości

zatrudnienia w:

• zakładach produkcyjnych z różnych branż;

• budownictwie;

• usługach;

• administracji budynków (np. w roli konserwatorów).

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY (ZDJĘCIA LUB FILMY)